Kiến thức Tài chính kế toán Bộ Tài Chính ra Quyết định số: 2476/QĐ-BTC về việc đính chính...

Bộ Tài Chính ra Quyết định số: 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính

5122

        Ngày 25 tháng 7 năm 2007 Bộ Tài Chính ra Quyết định số: 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Toàn văn Quyết định.

(theo www.mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không