Kiến thức Tài chính kế toán Công văn số 3267/TCT-CS hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế...

Công văn số 3267/TCT-CS hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế

18418

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamTrong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục thuế nhận được ý kiến phản ánh của một số cục thuế, doanh nghiệp nêu vướng mắc trong việc kê khai thuế giá trị gia tăng. Tổng cục thuế đã ra công văn 3267/TCT-CS hướng dẫn việc kê khai thuế giá trị gia tăng cụ thể thực hiện theo Luật Quản lý thuế.

Tải về

(theo www.gdt.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không