Kiến thức Kiến thức quản trị Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp

25
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamChủ doanh nghiệp thành đạt sẽ quản lý doanh nghiệp của họ theo các mục tiêu lâu dài. Có 4 trách nhiệm chính theo lẽ thông thường để lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi không có ý định răn dạy ở điểm này. Nhưng trong thực tế một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội thì luôn có thiên hướng thành công lâu dài.

Trách nhiệm đối với khách hàng của bạn

Chào bán sản phẩm có chất lượng tốt với giá cả phải chăng. Phải trung thực với khách hàng của bạn, đảm bảo có các dịch vụ sau bán hàng, có khả năng bảo hành sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và bảo đảm mối quan hệ lâu dài với khách hàng .

Trách nhiệm với nhân viên của bạn

Những người làm việc tốt có thể là tài sản tốt nhất trong doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tăng cường sự đóng góp của người lao động bằng cách chăm sóc họ tốt hơn và đảm bảo sự bền vững cho gia đình của họ. Động cơ của người lao động là có việc làm đảm bảo, được đào tạo tay nghề trong công việc, và được trả đầy đủ tiền công xứng đáng.

Trách nhiệm đối với xã hội

Xã hội phụ thuộc vào nền tảng kinh tế để nâng cao mức sống. Điều đó còn phụ thuộc vào sự đóng góp của bạn. Tỉnh hay khu vực (huyện, thị) đóng góp để có tài chính cho trường học của những đứa trẻ con cái của bạn, bệnh viện cho gia đình bạn, vận tải và cơ sở hạ tầng giao thông liên lạc, hệ thống cấp nước sạch, và sự đảm bảo an ninh xã hội cho gia đình của bạn.

Trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên.

Môi trường tự nhiên không có khả năng tự bổ sung. Tất cả những gì chúng ta phá huỷ, tất cả những gi mà chúng ta lãng phí do thiếu hiểu biết hoặc không hiểu biết đã làm mất đi hàng trăm năm hoặc sẽ là mãi mãi. Mỗi một cây xanh góp vào không khí cho chúng ta đang hít thở và trong bầu khí quyển mà thế hệ mai sau sẽ cùng hít thở.

(theo VCCI)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không