Kiến thức Đãi ngộ Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương

Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương

31
Chiều 4/10, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp cũng như hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 118 của Chính phủ.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ảnh minh họa

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) nêu rõ, các đối tượng: Cty hoạt động theo Luật DNNN; Cty, DN hoạt động theo Luật DN và các HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nằm trong phạm vi được điều chỉnh tiền lương lần này.
Cụ thể là các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, phó giám đốc, Kế toán trưởng trong DN; Người làm công tác quản lý hưởng lương trong DN và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.
Việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp lương đối với DN theo Luật DNNN được tính như sau: Lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc; hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung 350 nghìn đồng/tháng. Mức ăn giữa ca tính theo số ngày công chế độ trong tháng đối với công nhân, viên chức làm việc trong Cty Nhà nước quy định tại Thông tư số 15/1999 thì không được vượt quá mức lương tối thiểu chung 350 nghìn đồng/tháng.
Các DN hoạt động theo Luật DN, nếu tự ý xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002 của Chính phủ và Thông tư số 13/2003 của Bộ Lao động, thì căn cứ vào mức lương tối thiểu chung 350 nghìn đồng/tháng để điều chỉnh các mức lương.
Cùng ngày, Bộ LĐTBXH cũng đã có Thông tư hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 118.
Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1/10/2005. Công nhân, viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tử tuất trước ngày 1/10/2005… đều được hưởng mức lương tăng mới tính từ tháng 9/2005 nhân với hệ số 1,207.
Bài viết này hữu ích chứ?
Không