Kiến thức Tài chính kế toán Bộ Tài chính lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính...

Bộ Tài chính lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN

1904

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam    Mặc dù trước khi ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, văn bản dự thảo Luật đã được đưa ra xin ý kiến các cơ quan và công chúng nhiều lần. Song, để thi hành được thực thụ và hoà đồng được với cuộc sống mọi người là vấn đề cũng cần được thảo luận kỹ lưỡng.

        Chính vì vậy, Bộ Tài chính đang “trưng cầu” ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Ban của Đảng, cơ quan của các đoàn thể Trung ương về Dự thảo Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để tổng hợp trình Chính phủ xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2008 tới.

        Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 30 điều quy định chi tiết và cụ thể nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có thể hiểu rõ và thực hiện được Luật thuế TNCN. Trong Dự thảo Nghị định đã đưa ra những chi tiết về: cách thức xác định đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, hướng dẫn về căn cứ tính thuế đối với một số loại thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú, quy định chi tiết và hướng dẫn về giảm trừ gia cảnh, hướng dẫn về thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, hướng dẫn về các thủ tục quản lý thuế, quy định chung về khai thuế TNCN, khấu trừ thuế tại đơn vị chi trả thu nhập tiền lương, tiền công, khai thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, quy định về hoàn thuế…

        Dự thảo Luật

(theo http://mof.gov.vn)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không