Kiến thức Tài chính kế toán Công ty mới thành lập: Kế toán cần phải làm những gì?

Công ty mới thành lập: Kế toán cần phải làm những gì?

1394
Chi tiết công việc kế toán cần làm cho một công ty mới thành lập

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ảnh minh họa

1. Khai thuế Môn bài.
Thuế môn bài là một loại thuế trực thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tham khảo văn bản : Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sungTT 96/2002.
– Công ty có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
– Công ty chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lưu ý : Cần phải nộp cả tờ khai thuế và nộp tiền thuế môn bài
– Công ty thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm
– Công ty thành lập cuối năm tính từ ngày 01/07 : Sẽ nộp thuế Môn bài nửa năm

2. Khai thuế Giá trị gia tăng.
Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu, được hiểu như là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của công ty hay doanh nghiệp.
– Đối với những công ty mới thành lập thì kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý và người kế toán phải kê khai theo phương pháp trực tiếp với bên thuế.
– Đối với những công ty đã hoạt động đủ 1 năm thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề đủ 12 tháng xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
Vd: Nếu lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Và nhỏ hơn 50 tỷ thì kê khai theo quy. 
Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC nếu công ty mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì : 
– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.
– Nộp mẫu thuế 06/GTGT

 3. Khai thuế Thành lập công ty.
Tham khảo văn bản : Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN. 
– Tương tự như thuế giá trị gia tăng, người kế toán thuế hàng quý sẽ phải tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22% cho dù không phát sinh thì vẫn nộp tờ khai thuế.
– Nếu như doanh thu đều của các tháng trong năm Lưu ý : Thời hạn nộp tiền thuế tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.

4. Khai thuế Thu nhập cá nhân.
– Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 + Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.    
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp – Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí theo mẫu 02/KK-TNCN, nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm theo mẫu 05/KK-TNCN.

Vì là công ty mới thành lập nên có khá nhiều bước bạn cần phải thực hiện, ở phần 2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những công việc mà khi bạn là nhân viên kế toán cho công ty mới thì cần hoàn tất những công việc đó.

Theo linkedin

Bài viết này hữu ích chứ?
Không