Kiến thức Tài chính kế toán Kho bạc Đà Nẵng từ chối thanh toán gần 1 tỷ đồng

Kho bạc Đà Nẵng từ chối thanh toán gần 1 tỷ đồng

123

Trong quá trình kiểm soát chi thường xuyên, KBNN Đà Nẵng đã phát hiện và từ chối thanh toán 3 món không đủ điều kiện, không đúng quy định, với tổng số tiền từ chối là 941 triệu đồng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Cán bộ KBNN đang hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ KBNN Đà Nẵng cho biết, tổng thu NSNN ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 18.500 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương 4.000 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương 14.500 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.

Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện theo đúng các quy định, tuân thủ chặt chẽ quy trình, chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi NSNN và đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND thành phố đến từng công chức làm công tác kiểm soát chi để đảm bảo nguồn ngân sách luôn được quản lý tốt.

Đồng thời, KBNN Đà Nẵng cũng chủ động làm việc với các sở, ban, ngành có liên quan, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND thành phố có hướng xử lý để giải ngân kịp thời vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, đối với chi thường xuyên, KBNN Đà Nẵng đã kiểm soát chi 11.800 tỷ đồng, bao gồm chi ngân sách trung ương 4.500 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 7.300 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm soát chi thường xuyên, KBNN Đà Nẵng đã phát hiện và từ chối thanh toán 3 món không đủ điều kiện, không đúng quy định, với tổng số tiền từ chối là 941 triệu đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, ước giải ngân 6 tháng đầu năm được trên 2.048 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Theo ông Phan Quảng Thống – Phó giám đốc KBNN Đà Nẵng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư này không cao có một số nguyên nhân như: Việc tạm ứng dừng thanh toán đối với các dự án có kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017 để chờ ý kiến của các cấp có thẩm quyền trả lời về việc xin chủ trương kéo dài thời gian giải ngân của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ đầu năm đến nay, nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản mặc dù đã được UBND thành phố Đà Nẵng giao kế hoạch vốn năm 2017 nhưng vẫn đang ở trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Nhiều dự án bị vướng ở khâu giải phóng mặt bằng. Vì vậy, các dự án này chưa có khối lượng hoàn thành để chủ đầu tư, các ban quản lý dự án gửi đề nghị thanh toán về các đơn vị KBNN. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Ngoài ra, hiện vẫn còn một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thanh toán dứt điểm đối với các dự án, hạng mục công trình đã được phê duyệt quyết toán ảnh hưởng đến công tác tất toán tài khoản mặc dù KBNN Đà Nẵng đã có văn bản đôn đốc./.

Theo thoibaotaichinhvietnam

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không