Kiến thức Tài chính kế toán Những vấn đề chung về nguyên vật liệu và hạch toán nguyên...

Những vấn đề chung về nguyên vật liệu và hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất

2114
Doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu tồn kho hiệu quả sẽ tránh khỏi tình trạng đình trệ sản xuất. Chính vì vậy hiểu rõ về nguyên vật liệu và hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất là điều hết sức quan trọng. Dưới đây là một số vấn đề căn bản, kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp có thể tham khảo.

1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị nguyên vật liệu

  • Khái niệm nguyên vật liệu 
Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá, chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất dưới tác động của sức lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, chiếm tỷ trọng lớn trọng tổng chi phí sản xuất do đó nó quyết định chất lượng của cả quá trình sản xuất. Đầu vào có tốt thì đầu ra mới đảm bảo, đó là sản phẩm sản xuất ra mới có chất lượng cao.
Nguyên vật liệu tồn tại dưới nhiều hình thái vật chất khác nhau, có thể ở thể rắn như sắt, thép, ở thể lỏng như dầu, xăng, sơn ở dạng bột như cát, vôi… tuỳ từng loại hình sản xuất.
Nguyên vật liệu có thể tồn tại ở các dạng như:
  • Nguyên vật liệu ở dạng ban đầu, chưa chịu tác động của bất kỳ quy trình sản xuất nào.
  • Nguyên vật liệu ở các giai đoạn sản xuất khác: nguyên vật liệu là sản phẩm dở dang, bán thành phẩm đẻ tiếp tục đưa vào sản xuất, chế tạo thành thực thể của sản phẩm.
Những đặc điểm trên đã tạo ra những đặc điểm riêng trong công tác hạch toán nguyên vật liệu từ khâu tính giá, đến hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và sử dụng quản lý tốt nguyên vật liệu.
  • Mục tiêu của quản trị nguyên vật liệu
– Quản trị nguyên vật liệu nhằm đáp ứng yêu cầu về nguyên vật liệu cho sản xuất trên cơ sở có đúng chủng loại nơi nó cần và thời gian nó được yêu cầu.
– Có tất cả chủng loại nguyên vật liệu khi doanh nghiệp cần tới.
– Đảm bảo sự ăn khớp của dòng nguyên vật liệu để làm cho chúng có sẵn khi cần đến.
– Mục tiêu chung là để có dòng nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng mà không có sự chậm trễ hoặc chi phía không được điều chỉnh.
quản lý nguyên vật liệu

2. Nhiệm vụ của quản trị nguyên vật liệu.

– Tính toán số lượng mua sắm và dự trữ tối ưu (kế hoạch cần nguyên vật liệu).
– Đưa ra các phương án và quyết định phương án mua sắm cũng như kho hàng.
– Đường vận chuyển và quyết định vận chuyển tối ưu.
– Tổ chức công tác mua sắm bao gồm công tác từ khâu xác định bạn hàng, tổ chức nghiệp vụ đặt hàng, lựa chọn phương thức giao nhận, kiểm kê, thanh toán.
– Tổ chức hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu bao gồm từ khâu lựa chọn và quyết định phương án vận chuyển: Bạn hàng vận chuyển đến kho doanh nghiệp thuê ngoài hay tự tổ chức vận chuyển bằng phương tiện của doanh nghiệp, bố trí và tổ chức hệ thống kho tàng hợp lý (vận chuyển nội bộ).
– Tổ chức cung ứng và tổ chức quản trị nguyên vật liệu và cấp phát kịp thời cho sản xuất.

3. Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất

Để cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho công tác quản lý nguyên vật liệu, hạch toán nguyên vật liệu phải đảm bảo các nhiệm vụ chủ yếu sau:
– Ghi chép tính toán, phản ánh chính xác, trung thực kịp thời số lượng, chất lượng, giá mua thực tế của nguyên vật liệu nhập kho.
– Tập hợp và phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời số lượng, giá trị nguyên vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao nguyên vật liệu
– Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh.
– Tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị nguyên vật liệu tồn kho, phát hiện kịp thời nguyên vật liệu thừa, thiếu, kém phẩm chất, ứ đọng để doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

 

Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa MISA SME.NET phù hợp triển khai với doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực. Anh/chị mong muốn trải nghiệm DÙNG THỬ MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET đăng kí tại link dưới đây:

dùng thử phần mềm kế toán miễn phí

Bài viết này hữu ích chứ?
Không