Kiến thức Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200/2014/TT-BTC

8322

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có sự thay đổi về mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. Những thay đổi này là gì? Và mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư này như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài chia sẻ sau đây.

1. Mục đích sử dụng bảng phân bổ tiền lương và BHXH

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp vô cùng quan trọng, mục đích sử dụng như sau:

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384).

2. Mẫu bảng phân bổ tiền lương

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH như sau:

bang-phan-bo-luong-BHXH

TẢI MẪU WORD TẠI ĐÂY
TẢI MẪU EXCEL TẠI ĐÂY

3. Cách thức lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH

a. Kết cấu bảng phân bổ

Cột dọc ghi: Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3888)
Dòng ngang là: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động

b. Cơ sở lập bảng phân bổ

Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384).

Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký- Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

>> Tổng hợp các quy trình, hồ sơ hưởng chế độ BHXH áp dụng từ 01/05/2019

>> Cập nhật cách tính lương làm thêm giờ mới nhất 2019

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đầy đủ nghiệp vụ kế toán, giúp kế toán viên hoàn thành công việc đơn giản, dễ dàng hơn. Đặc biệt phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử và kết nối thẳng với Tổng cục thuế giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.

dung-thu-phan-mem-ke-toan-MISA-SME,NET
Bài viết này hữu ích chứ?
Không