Kiến thức Tài chính kế toán Chi phí mua quà tặng khách hàng dịp Tết có phải xuất...

Chi phí mua quà tặng khách hàng dịp Tết có phải xuất hóa đơn không? Có được tính vào chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN không?

7311
Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp gửi lời tri ân đến khách hàng bằng cách gửi các phần quà như: rượu, trà, bánh, kẹo…Trong trường hợp này, rất nhiều kế toán cảm thấy loay hoay khi không biết chi phí mua những phần quà này có phải xuất hóa đơn không, có được tính vào chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN không? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán hạch toán chi phí mua rượu, trà, bánh, kẹo để tặng cho khách hàng dịp Tết theo đúng quy định.

Chi phí mua quà tặng khách hàng dịp Tết có phải xuất hóa đơn không? Có được tính vào chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN không?

1. Hóa đơn

Căn cứ vào điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16,Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.
Theo đó, doanh nghiệp mua quà tết tặng khách hàng, khi biếu tặng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

2. Thuế GTGT

Căn cứ vào khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:
“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
Căn cứ vào khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:
“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
Theo đó:
 • Quà tết dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào.
 • Quà tết dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra.
 • Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng.

3. Thuế TNDN

Căn cứ vào điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:
“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
Theo đó, chi phí mua quà tặng khách hàng là chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh. Nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

II. Hạch toán chi phí mua quà Tết tri ân khách hàng

1. Khi mua quà tết ghi:

 • Nợ TK 641, 6421 – Chi phí mua quà tết
 • Nợ TK 133- Thuế GTGT đầu vào.
 • Có các TK 111, 112, 331
2. Khi biếu tặng khách hàng phải xuất hoá đơn kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý.
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
Lưu ý :
 • Chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí, không hạch toán doanh thu.
 • Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp chỉ hạch toán bút toán a.

III. Chứng từ sử dụng

Để hạch toán quà tết kế toán cần có những chứng từ sau:
 • Hoá đơn đầu vào mua quà.
 • Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu có).
 • Hoá đơn đầu ra ( xuất quà tết biếu tặng).
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không