Kiến thức Tài chính kế toán Tổng cục Thuế công bố phiên bản Hỗ trợ kê khai mới...

Tổng cục Thuế công bố phiên bản Hỗ trợ kê khai mới 1.3.1

34461

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 1.3.1 nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới bổ sung cập nhật biểu thuế Tài nguyên theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14/4/2008 và công văn số 5229/BTC-TCT ngày 7/5/2008 của Bộ tài chính về việc thù lao của tổ chức khấu trừ thuế và thù lao ủy nhiệm thu thuế TNCN đồng thời một số yêu cầu cập nhật sửa lỗi phiên bản 1.3.0.1.

        Bắt đầu từ tháng 10/2008, khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch, các doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 1.3.1 thay cho phiên bản 1.3.0.1 trước đây

        Các bạn có thể download tại đây hoặc tại đây

        Một số thay đổi đáng chú ý của phiên bản 1.3.1 so với phiên bản 1.3.0.1

NỘI DUNG NÂNG CẤP, PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI PHIÊN BẢN 1.3.1

1. Các yêu cầu cập nhật sửa lỗi phiên bản 1.3.0.1

– Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT:

 • Căn chỉnh lại format trên bảng kê in ra sao cho đảm bảo in đầy đủ cả trang giấy A4 (tránh lãng phí)
 • Bảng kê 01-2/GTGT: Bỏ cảnh báo lỗi vàng khi tính số thuế từ doanh thu và thuế suất
 • Cập nhật sửa lỗi nhập định dạng text hay number đối với trường Hoá đơn, Ký hiệu thì hiển thị đúng theo thông tin DN kê khai đồng thời bổ sung thêm nội dung hướng dẫn về định dạng file dữ liệu trong file mẫu.

– Cập nhật sửa lỗi một số trường hợp định dạng trang in 8 trang nhưng in ra chỉ có 6 trang (1/8, 2/8,…,6/8) đối với tờ khai 03/TNDN, tương tự đối với tờ khai TNDN quý và TNCN

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính – Mẫu 01B/TNDN:

 • Cập nhật cắt các số 0 sau dấu phẩy trước khi in tờ khai nếu số liệu tại chỉ tiêu [14], [15] là số nguyên (chẳng hạn 15,000%) thì khi in ra là 15%
 • Định dạng dữ liệu chỉ tiêu [18]: bổ sung dấu phân cách nhóm số để dễ nhìn hơn (chẳng hạn 1000000 thì phân cách thành 1.000.000)

– Lập 01/KHBS đối với tờ khai 02/GTGT: cập nhật cho phép nhập âm các chỉ tiêu điều chỉnh

– 04-1/TNCN: Căn chỉnh lại định dạng khi in: mặc định là in ra khổ giấy A4, tự động chuyển sang khổ A3 trong trường hợp dữ liêu lên đến 12 chữ số vì hiện tại với kích thước khổ A4 in ngang không hiển thị đủ được dữ liệu cho 13 cột, mỗi cột 12 chữ số

– Tờ khai 01/TTĐB: Cập nhật sửa lỗi hiển thị không đủ dữ liệu từ 13 chữ số trở lên tại cột Giá tính thuế TTĐB khi in ra, cho phép in hiển thị tối đa 16 chữ số.

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD mẫu theo QĐ 48/2006 của BTC cập nhật lỗi trên màn hình hiển thị là “số năm trước, số năm nay”, nhưng khi in ra giấy thì lại là “số đầu năm, số cuối năm”

2. Các yêu cầu bổ sung về nghiệp vụ và kỹ thuật

– Tích hợp chức năng nhận các file font (Unicode, TCVN3,VNI…)

– Tờ khai thuế Tài nguyên (01, 02, 03/TAIN):

 • Cập nhật biểu thuế Tài nguyên theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14/4/2008 của Bộ Tài chính. Trong đó riêng tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên mẫu 03/TAIN cho phép chọn loại tài nguyên theo cả 2 danh mục cũ và mới. Chẳng hạn: Vàng sa khoáng (QĐ16) để phân biệt với Vàng sa khoáng theo biểu cũ.
 • Cho phép cột sản lượng nhập 3 ký tự sau số thập phân (vì trường hợp NSD khai sản lượng là tấn, m3 thì thường có 3 số lẻ thập phân)

– Bổ sung chức năng Nhận dữ liệu từ file đối với:

 • Phụ lục 01-2/GTGT của tờ khai GTGT dùng cho dự án đầu tư 02/GTGT (như đối với phụ lục 01-2/GTGT đi kèm 01/GTGT)
 • Tờ khai Thuế TNDN khấu trừ Hoa hồng đại lý (05/TNDN)

– 01/KHBS:

 • Thêm màn hình nhập cho phần C.Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm của mẫu 01/KHBS
 • 01/GTGT: bổ sung cho phép điều chỉnh chỉ tiêu 11, 42 trên KHBS khi điều chỉnh cho tờ khai
 • 04/GTGT: Cập nhật cho phép nhập số âm khi điều chỉnh chỉ tiêu 22, 23 trên KHBS cho tờ khai 04/GTGT
 • 03/TNDN: bổ sung cho phép điều chỉnh chỉ tiêu C2, C7 trên KHBS khi điều chỉnh cho tờ khai quyết toán
 • Bổ sung chức năng tra cứu tờ khai bổ sung KHBS tại menu Công cụTra cứu và bổ sung ngày lập tờ khai trên bảng kết quả tra cứu.

– Tờ khai 01/TTĐB:

 • Cho phép nhập 2 số lẻ thập phân đối với cột Đơn giá trong phụ lục 01-1/TTĐB và cột Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào (Phần II, cột 6) trong Phụ lục 01-2/TTĐB

– Tờ khai 01/TNCN, 02/TNCN: Cập nhật không cho phép nhập Tiền thù lao đơn vị được hưởng: chỉ tiêu 5 trên 01/TNCN và Tiền thù lao được hưởng: Phần A. chỉ tiêu 4 trên 02/TNCN theo công văn số 5229/BTC- TCT ngày 7/5/2008 của Bộ tài chính về việc thù lao của tổ chức khấu trừ thuế và thù lao ủy nhiệm thu thuế TNCN

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính 01A, 01B/TNDN: Thêm 2 số thập phân tại cột diện tích đất tại phụ lục 01-1/TNDN

– Tờ khai 01/GTGT và các phụ lục:

 • Bổ sung kiểm tra nếu chỉ tiêu 22 khác 0 mà 23 = 0 thì có cảnh báo vàng “Đề nghị xem lại Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này chỉ tiêu [23]” trên tờ khai
 • Không cho phép nhập các chỉ tiêu [34], [36] trên tờ khai
 • Cho phép nhập âm các chỉ tiêu 14 đến 17, 23, 26, 29 đến 33 trên tờ khai
 • Bổ sung đối chiếu chỉ tiêu 13 trên tờ khai và phần A Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ trong phụ lục 01-4A/GTGT, nếu khác có cảnh báo đỏ “Chênh lệch giữa Thuế GTGT HHDV mua vào trong kỳ [13] trên tờ khai và Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ [Phần A] trong phụ lục 01-4A/GTGT. Đề nghị xem lại.” trên tờ khai trong trường hợp NSD có chọn phụ lục.
 • Bổ sung cảnh báo lỗi vàng trong các trường hợp sau:
 • Người sử dụng kê khai hoá đơn đầu vào quá 3 tháng kể từ tháng phát sinh
 • Người sử dụng không nhập thông tin về ký hiệu hoá đơn (trong phiên bản trước cảnh báo lỗi đỏ không cho in tờ khai)

– Báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bổ sung chức năng nhập báo cáo tài chính mã vạch theo Quyết định 48, 15, 16, 99/QĐ-BTC

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp
Bài viết này hữu ích chứ?
Không