Kiến thức Tài chính kế toán Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành...

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách mới

41627

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo quyết định này được áp dụng cho công tác lập dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm:

  • Danh mục mã số Chương 
  • Danh mục mã số ngành kinh tế 
  • Danh mục mã số nội dung kinh tế 
  • Danh mục mã số chương trình, mục tiêu quốc gia 
  • Danh mục mã số nguồn ngân sách nhà nước 
  • Danh mục mã số các cấp ngân sách

        Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2009 và thay thế hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Quyết định bổ sung, sửa đổi. 

        Những quy định và hướng dẫn về Mục lục Ngân sách nhà nước trái với qui định tại Quyết định này đều không có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2009. Những khoản kinh phí của năm ngân sách 2008 được chuyển nguồn sang năm ngân sách 2009 được hạch toán theo Mục lục Ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định này.

        Bạn có thể tải quyết định 33/2008/QĐ-BTC tại đây.

(theo mof.gov.vn)

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không