Kiến thức Tài chính kế toán Bộ Tài chính ra một loạt văn bản hướng dẫn miễn, giảm,...

Bộ Tài chính ra một loạt văn bản hướng dẫn miễn, giảm, hoãn, hoàn thuế

8211

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam        Thực hiện nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính (BTC) đã khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, hoãn, hoàn thuế.

        Theo đó, BTC đã ban hành thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn cụ thể tiêu thức về vốn và lao động để xác định DN thuộc diện được giảm thuế; cách xác định số thuế TNDN được giảm 30% của Quý IV/2008 và năm 2009; về thời gian được gia hạn nộp thuế 9 tháng… Thủ tục thực hiện theo hướng doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm…Bên cạnh đó, BTC đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện theo hướng hoàn 90% số thuế đầu vào cho doanh nghiệp xuất khẩu trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hoàn 10% số thuế đầu vào còn lại trong vòng 4 ngày khi doanh nghiệp nộp bổ sung chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Ngoài ra, đã rút ngắn 1/2 thời gian hoàn thuế cho DN nói chung so với quy định hiện nay. Cụ thể đối với hoàn trước kiểm tra sau thực hiện trong 16 ngày sẽ rút xuống còn 8 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ; trường hợp kiểm tra trước hoàn sau thực hiện trong 60 ngày sẽ được rút xuống còn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

        Về giãn thời gian ân hạn nộp thuế nhập khẩu, cải cách thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu và tỷ lệ phế liệu, phế phẩm không phải chịu thuế nhập khẩu trong gia công hàng hoá xuất khẩu, nhập nguyên liệu sản xuất hàng hoá xuất khẩu, BTC đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 theo hướng giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của một số ngành như đóng tàu, cơ khí, chế biến nông, lâm, thuỷ sản…; đơn giản hoá thủ tục và rút ngắn thời gian hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, kể cả khi doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; giao doanh nghiệp tự đăng ký và chịu trách nhiệm về định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu gồm cả phần phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức không phải nộp thuế nhập khẩu.

        Việc miễn, giảm, hoãn, hoàn thuế… đã được đơn giản, rõ ràng về nội dung, thủ tục, rút ngắn về thời gian, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kê khai, hoàn tất các thủ tục, quán triệt tinh thần cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

        Bên cạnh đó, BTC đã thực hiện điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với một số tài nguyên khoáng sản góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước, đồng thời giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nguyên liệu đầu vào của sản xuất để giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, đối với các mặt hàng nằm trong danh mục cắt giảm thuế nhập theo cam kết WTO, đã thực hiện theo đúng lộ trình cam kết.

        Download thông tư 04/2009/TT-BTC tại đây.

(Theo BTC)

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không