Ngân hàng điện tử (JetPay BankHub) trong các gói phần mềm kế toán trên cho phép khách hàng sử dụng 1.000 chứng từ chuyển tiền/năm
 • Gia hạn sử dụng cho bản trả phí định kỳ

  Mua ngay
 • Chuyển đổi sang gói nhiều nghiệp vụ hơn

  Mua ngay
 • Chuyển đổi giữa bản trả phí 1 lần và bản trả phí định kỳ

  Mua ngay
 • Khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 trở về trước

  Mua ngay
 • Thay đổi giấy phép sử dụng

  Mua ngay

Lưu ý

 1. Phần mềm MISA SME 2023 thanh toán phí duy trì dịch vụ phần mềm hàng năm
 2. Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2022

Câu hỏi thường gặp

Trong thời gian sử dụng phần mềm, Quý khách được cập nhật miễn phí lên các phiên bản mới của phần mềm

Hết thời gian sử dụng, Quý khách vẫn được sử dụng phần mềm để xem/in chứng từ, sổ sách, báo cáo đã lập nhưng không được thực hiện các chức năng khác của phần mềm.

– Quý khách có thể bổ sung thêm người dùng, bằng cách mua thêm các gói 03 người dùng trên gói nghiệp vụ đang sử dụng, tối thiểu 01 gói/lần.
– Số tiền mua thêm người dùng được tính theo thời gian sử dụng phần mềm còn lại của Quý khách

Ví dụ:
Quý khách đang sử dụng gói Standard, 03 người dùng, thời hạn sử dụng phần mềm đến 30/06/2024. Ngày 01/01/2022, Quý khách muốn bổ sung thêm 03 người dùng trên gói này:
– Quý khách cần mua thêm 1 gói 3 người dùng trên gói Standard, với mức phí 3.550.000 VND/gói/năm.
– Thời hạn sử dụng phần mềm còn lại của Quý khách là: 30 tháng ==> Số tiền mua thêm 1 gói 3 người dùng trên gói Standard trong 30 tháng = 3.550.000/12 tháng * 30 tháng = 8.875.000 VND

Trường hợp Quý khách muốn chuyển đổi lên gói nhiều nghiệp vụ hơn, Quý khách cần thanh toán cho MISA khoản chênh lệch giữa hai gói theo thời gian sử dụng phần mềm còn lại.

Ví dụ:
Quý khách đang sử dụng gói Standard, 03 người dùng, thời hạn sử dụng phần mềm đến 31/12/2023. Ngày 01/08/2021, Quý khách chuyển đổi lên gói Professional, thời hạn sử dụng phần mềm và số lượng người dùng không đổi.
Số tiền nâng cấp lên gói Professional = (5.950.000 – 4.450.000)/12 * 29 tháng = 3.625.000 VND

Trong thời gian sử dụng phần mềm, Quý khách được MIỄN PHÍ thay đổi thông tin đơn vị sử dụng (tên công ty, địa chỉ). Xem hướng dẫn thay đổi thông tin dịch vụ tại đây.
Ngoài thời gian sử dụng phần mềm, để thay đổi thông tin dịch vụ Quý khách cần phải gia hạn sử dụng phần mềm.

Trường hợp Quý khách đang sử dụng phần mềm MISA SME phiên bản trả phí định kỳ muốn chuyển sang phiên bản Trả phí 1 lần, Quý khách cần thanh toán cho MISA số tiền chuyển đổi bằng giá bán mới gói nghiệp vụ Quý khách lựa chọn trên phiên bản trả phí 1 lần, theo giá bán công bố tại thời điểm thanh toán.