Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Phần mềm kế toán

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định, đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh...

Chiếm dụng vốn là gì? Những điều căn bản về vốn...

Vốn chiếm dụng là một bộ phận cấu thành nên nguồn vốn lưu động của một doanh nghiệp. Vậy chiếm dụng vốn là gì...

Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm

Thế nào là giá thành sản phẩm và phân loại giá thành theo những tiêu chí nào là điều mà bất cứ kế toán...

Quy định về thời gian lưu trữ hóa đơn, chứng từ...

Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ. Luật...

TSCĐ là gì? Thế nào mới được coi là TSCĐ

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào...

Nghiệp vụ kế toán bán hàng và quản lý công nợ...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ việc lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người...

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 242 – Chí phí trả...

Tài khoản 242 dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 241 – Đầu tư xây...

Tài khoản 241 dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 154 – Sản xuất kinh...

Tài khoản 154 dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân...

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Bài viết nổi bật