Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Nghiệp vụ kế toán bán hàng và quản lý công nợ phải...

Nghiệp vụ kế toán bán hàng và quản lý công nợ phải thu trong phần mềm kế toán MISA SME.NET

104098

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ việc lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ, theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…

Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý tình hình sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

Nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Giám đốc và Kế toán dễ dàng quản trị tình hình bán hàng theo từng Chi nhánh, Phòng kinh doanh, Nhân viên kinh doanh hoặc xem các báo cáo bán hàng theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, thị trường.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Mô hình tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý bán hàng trên MISA SME.NET

1. Phần mềm MISA SME.NET giúp kế toán quản lý danh sách các báo giá, đơn đặt hàng và hợp đồng đã gửi cho khách hàng giúp Kế toán và Giám đốc luôn nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện các đơn đặt hàng, hợp đồng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Khi khách hàng đồng ý mua hàng, kế toán sẽ kế thừa toàn bộ thông tin trên báo giá, đơn đặt hàng để lập chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng mà không phải nhập liệu lại.

2. MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Bán hàng trong nước, Bán hàng xuất khẩu, Bán qua đại lý bán đúng giá, Bán hàng ủy thác xuất khẩu, Bán hàng thu tiền ngay, Bán hàng chưa thu tiền.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập liệu như tự động định khoản tương ứng với từng nghiệp vụ bán hàng, tự động nhảy số chứng từ liên tục, tham chiếu đến chứng từ liên quan, sao chép từ chứng từ đã lập, tra cứu tồn kho, xem số dư tài khoản ngay khi nhập chứng từ, phím tắt để thêm nhanh chứng từ,…

3. Khi lập chứng từ bán hàng, phần mềm tự động xác định giá bán của từng mặt hàng theo các chính sách giá bán, chính sách chiết khấu cho từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng đã được thiết lập trước đó

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép chiết khấu theo từng mặt hàng, theo tổng giá trị hóa đơn và tự động phân bổ cho từng mặt hàng, tính giá bán theo nhiều tiêu chí: theo đơn giá gần nhất, theo đơn gía cố định, tính cho từng đơn vị tính, theo tỷ lệ % hoặc theo số tiền. Phần mềm cho phép thiết lập chính sách giá, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng, từng khách hàng, từng mặt hàng và từng đơn vị tính.


4. Đáp ứng các nghiệp vụ Bán hàng có chiết khấu, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng bán, Bán hàng kèm quà tặng,…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép lập được chứng từ Trả lại hàng bán, Giảm giá hàng bán từ hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng đã lập trước đó.


5. MISA SME.NET cho phép kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng ngay khi lập chứng từ bán hàng hoặc có thể xuất hóa đơn vào một thời điểm khác sau khi đã lập chứng từ bán hàng. Phần mềm tách biệt vai trò hạch toán chứng từ bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng với vai trò xuất hóa đơn vì vậy phần mềm đáp ứng tốt cho cả những doanh nghiệp có nhân sự chuyên trách việc xuất hóa đơn tài chính.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Kế toán dễ dàng xác định được chứng từ bán hàng nào đã xuất hóa đơn, chứng từ nào chưa xuất hóa đơn

6. MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước. Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp, đăng ký sử dụng, thông báo phát hành và xuất hóa đơn theo cả 3 hình thức: Tự in, Đặt in hoặc Điện tử.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm tự động cấp phát số hóa đơn liên tục, đảm bảo không trùng số, kiểm soát hóa đơn in lần 2 phải có chữ “bản sao”…

7. Nhiều báo cáo quản trị giúp Giám đốc và kế toán dễ dàng nắm được kết quả bán hàng:

  • Doanh số bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm mặt hàng
  • Doanh số bán hàng theo nhân viên, cửa hàng, từng bộ phận kinh doanh, chi nhánh hoặc toàn công ty
  • Doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng
  • Báo cáo lãi lỗ theo từng đơn đặt hàng, hợp đồng
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép kế toán tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls)
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép kế toán truy xuất ngược về chứng từ gốc ngay khi xem sổ sách, báo cáo,…


8. MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản trị tốt công nợ phải thu:

  • Tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường.
  • Tổng hợp công nợ phải thu theo hóa đơn: Bao nhiêu công nợ đã xuất hóa đơn chưa thu được tiền, Bao nhiêu công nợ chưa xuất hóa đơn
  • Tổng hợp công nợ phải thu theo hạn nợ: Nợ chưa đến hạn, Nợ quá hạn (1-30 ngày, 30- 60 ngày, …, nợ quá hạn khó đòi).
  • Quản lý công nợ phải thu theo từng hợp đồng, đơn đặt hàng
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép xem nhanh công nợ trên danh sách để biết được tình trạng nợ của từng khách hàng, chi tiết từng chứng từ công nợ của khách hàng đó.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép kế toán tự thiết lập các khoảng nợ tùy theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự đối đối trừ công nợ, bù trừ công nợ giữa khách hàng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá được tình trạng nợ (nợ bình thường/ nợ quá hạn/ nợ khó đòi) nào đang chiếm tỷ trọng cao
Ngoài ra, MISA SME.NET còn giúp kế toán quản lý kho, hạch toán và theo dõi các chi phí bán hàng, chi phí hoa hồng, chi phí chiết khấu, quà tặng khuyến mại,…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không