Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp

Giám đốc “nằm lòng” tình hình tài chính, kế toán doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet.
Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng

Giám đốc kiểm soát tức thì: Doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ, tồn kho … thông qua hệ thống biểu đồ đa dạng, đầy đủ.
Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng

Tùy chỉnh báo cáo phù hợp với nhu cầu

Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
Tùy chỉnh báo cáo phù hợp với nhu cầu

Theo dõi tiến độ

Tức thời nắm bắt được tình hình hiện tại và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.
Theo dõi tiến độ
deco

Phân tích tài chính doanh nghiệp đơn giản hơn với MISA SME.NET

 • Doanh thu

  Doanh thu

  Theo dõi doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường
 • Chi phí

  Chi phí

  Theo dõi tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh
 • Lãi lỗ

  Lãi lỗ

  Theo dõi tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận
 • Công nợ

  Công nợ

  Thống kê công nợ phải thu theo những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,… để chủ động thu nợ
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm vật tư hàng hoá
 • Chỉ tiêu tài chính

  Chỉ tiêu tài chính

  Xem tổng quan tình hình sức khỏe của doanh nghiệp như khả năng hoạt động, khả năng sinh lời…

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp
Các giai đoạn phân tích tài chính
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn