Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp

Giám đốc “nằm lòng” tình hình tài chính, kế toán doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet.
Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho giám đốc doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng

Nắm bắt và kiểm soát tức thời: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, tồn kho, dòng tiền… qua hàng trăm báo cáo quản trị, Dashboard phân tích đa chiều cung cấp dữ liệu tổng quan và chuyên sâu, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, các chỉ số KPI, các xu hướng biến động.
Hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng

Tùy chỉnh báo cáo phù hợp với nhu cầu

Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
Tùy chỉnh báo cáo phù hợp với nhu cầu

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TƯƠNG LAI

Phân tích báo cáo tài chính theo nhiều phương pháp: So sánh qua nhiều kỳ, phân tích theo tỷ trọng, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, hệ số khả năng thanh toán, khả năng hoạt động, khả năng sinh lời…. cùng với biểu đồ trực quan giúp ban lãnh đạo nắm được tình hình sức khỏe doanh nghiệp, giải mã được bức tranh tài chính và đánh giá được xu hướng phát triển và dự báo tương lai doanh nghiệp.
Theo dõi tiến độ
deco

Phân tích tài chính doanh nghiệp đơn giản hơn với MISA SME

 • Đánh giá kết quả kinh doanh, doanh thu - chi phí - lợi nhuận

  Đánh giá kết quả kinh doanh, doanh thu – chi phí – lợi nhuận

  Theo dõi và phân tích Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận bán hàng theo chi nhánh/văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước. Bên cạnh đó còn theo dõi được chi phí phát sinh trong kỳ, so sánh giữa các kỳ theo từng khoản mục chi phí. Từ đó đánh giá và đưa ra biện pháp để tiết kiệm khoản chi phí hợp lý, gia tăng lợi nhuận. Đánh giá yếu tố làm tăng/giảm lợi nhuận từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho phù hợp.
 • Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

  Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

  Thông qua công cụ phân tích Bảng cân đối kế toán giúp ban lãnh đạo đánh giá tình hình tăng trưởng về tài chính của doanh nghiệp theo thời gian. Giám đốc, kế toán trưởng biết được cơ cấu nguồn vốn, tài sản đã phù hợp với tính chất doanh nghiệp chưa, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản hiện có
 • Phân tích xu hướng biến động dòng tiền

  Phân tích xu hướng biến động dòng tiền

  Qua phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết doanh nghiệp kiếm bao nhiêu và tiêu bao nhiêu tiền trong một thời kỳ nhất định, có thực sự khoẻ hay không? Việc quan sát số liệu tiền trong một giai đoạn giúp nhận diện doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh. Theo dõi biến động của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư để đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp với tình hình doanh nghiệp.
 • Công nợ

  Công nợ

  Thống kê công nợ phải thu theo những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,… để chủ động thu nợ
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Giúp nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm VTHH, các mặt hàng sắp hết hạn/quá hạn… để đưa ra chính sách thúc đẩy bán hàng phù hợp hay mặt hàng sắp hết dưới mức tồn tối thiểu cần nhanh chóng mua hàng để đảm bảo đủ hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chỉ tiêu tài chính

  Chỉ tiêu tài chính

  Đánh giá chính xác tình hình sức khỏe doanh nghiệp với 4 nhóm chỉ số chính: Khả năng hoạt động, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản… qua các thời kỳ khác nhau và so sánh với tiêu chuẩn ngành. Từ đó, cung cấp cho nhà quản lý bức tranh tổng quan về tình hình tài chính cũng như khả năng hoạt động, để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp
Các giai đoạn phân tích tài chính
Trải nghiệm ngay để hệ thống kế toán của doanh nghiệp vượt trội hơn