Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo ra quyết...

MISA SME.NET 2012 hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo ra quyết định

2243
Nhằm giúp lãnh đạo tiết kiệm thời gian, dễ dàng nắm bắt các hoạt động tài chính, doanh số, lợi nhuận của doanh nghiệp, các chuyên gia phần mềm của MISA đã nâng cấp phát triển hệ thống báo cáo trong MISA SME.NET 2012 như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đưa ra những chính sách phát triển kinh doanh hợp lý và kịp thời.

Thông qua các báo cáo phân tích lãnh đạo có thể dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp mà không phải mất quá nhiều thời gian.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Tình hình sức khỏe doanh nghiệp

  • Tại bàn làm việc, lãnh đạo dễ dàng xem được tình hình sức khỏe của doanh nghiệp thông qua các chỉ số như: Khả năng thanh toán, Khả năng sinh lời, Khả năng hoạt động,… Từ đó hỗ trợ lãnh đạo đưa ra các quyết định, chính sách phù hợp cho doanh nghiệp.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  • Bên cạnh đó, MISA SME.NET 2012 còn cho lãnh đạo thấy rõ Cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản (Hệ số nợ, hệ số vốn chủ sở hữu, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu, cơ cấu tài sản,…) giúp lãnh đạo đưa ra những quyết định sử dụng tài sản và nguồn vốn hiệu quả nhất.

Tình hình doanh thu và chi phí

  • Thông qua Biểu đồ doanh thu và chi phí, lãnh đạo sẽ biết được kết quả doanh thu, chi phí của doanh nghiệp theo từng kỳ, so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các kỳ, kỳ nào lãi, kỳ nào lỗ,…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

  • Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm cho thấy sản phẩm nào đang bán tốt, sản phẩm nào không đạt doanh số,… giúp lãnh đạo đưa ra những chiến lược kinh doanh hỗ trợ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Số liệu tổng hợp

Không cần phải đợi báo cáo của kế toán, hàng ngày lãnh đạo có thể nắm được các số liệu kế toán tổng hợp của đơn vị như: Tiền mặt, tiền gửi, nợ phải thu, nợ phải trả… Từ các số liệu này, lãnh đạo xem xét đưa ra các quyết định đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ngoài việc các số liệu được mô tả chi tiết tiết và được thể hiện bằng các biểu đồ giúp lãnh đạo có thể nắm nhanh tình hình thì MISA SME.NET 2012 còn có hàng trăm báo cáo quản trị, phục vụ cho nhà lãnh đạo trong việc phân tích số liệu và đưa ra quyết định.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không