Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

903
phần mềm kế toán công ty giấy

MISA SME.NET 2022 tích hợp các tính năng phù hợp để trở thành phần mềm kế toán sản xuất phổ biến và ưu việt nhất, đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp sản xuất theo đặc thù rất riêng của ngành này.

Các nghiệp vụ dành riêng doanh nghiệp sản xuất:

  • Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi;
  • Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng;
  • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương;
  • Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất;
  • Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình sản xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất,…

Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế với MISA SME.NET

Tự động hóa công tác tính lương cho doanh nghiệp với MISA SME.NET

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp

1. Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi phí cho công ty sản xuất

Phần mềm kế toán sản xuất MISA SME.NET cho phép Khách hàng theo dõi từng khoản chi phí phát sinh chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí như theo từng sản phẩm, từng phân xưởng để tính giá thành.

Đặc biệt phần mềm tự động thống kế các khoản mục chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí chung giúp khách hàng biết được khoản chi phí cấu thành lên giá thành là bao nhiêu.

phần mềm kế toán tự động thống kế các khoản mục chi phí

2. Phần mềm kế toán sản xuất MISA SME cho phép tính giá thành theo nhiều phương pháp: giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng

MISA SME.NET giúp các doanh nghiệp sản xuất tính giá thành theo nhiều phương pháp như giản đơn, Hệ số tỷ lệ, Đơn hàng hay hợp đồng. Các bước tính giá thành được thiết kế giúp Quý vị có cái nhìn trực quan để khách hàng thực hiện như Tập hợp chi phí trực tiếp cùng các khoản giảm giá thành, phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hay nghiệm thu đơn hàng.

MISA SME.NET giúp quý vị tự động tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp phát sinh cho từng đối tượng tập hợp chi phí và phân bổ các khoản chi phí chung cho từng đối tượng chi phí như theo nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp (NVLTT, NCTT), Định mức.

Tính giá thành theo nhiều phương pháp

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo CP NVLTT, hay theo SP hoàn thành tương đương

Đối với các sản phẩm có dở dang cuối kì, MISA giúp khách hàng đánh giá được sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp như theo định mức, theo nguyên vật liệu trực tiếp và theo sản phẩm hoàn thành tương đương từ đó dễ dàng tính được giá thành của sản phẩm.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp

4. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất

Với phần mềm kế toán MISA SME.NET khách hàng dễ dàng biết được trong kì có bao nhiêu lệnh sản xuất đã sản xuất hay chưa và từng lệnh sản xuất và từng đơn hàng đã sản xuất được bao nhiêu từ đó giúp Khách hàng biết được có kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng hay không?

Đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, còn bao nhiêu hàng tồn, có kịp sản xuất cho khách hàng hay không? Để báo cáo cho các bộ phận liên quan kịp sản xuất cho các đối tác, khách hàng.

Theo dõi tình hình sản xuất

5. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép khách hàng khai báo định mức nguyên vật liệu của từng thành phẩm khi lập lệnh sản xuất chỉ cần số lượng thành phẩm cần sản xuất phần mềm sẽ tính ra số lượng nguyên vật liệu cần sử dụng rất nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt phần mềm giúp quý vị đánh giá được thực tế sử dụng nguyên vật liệu có đúng với định mức hay không.

khai báo định mức nguyên vật liệu

Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế với MISA SME.NET

Tự động hóa công tác tính lương cho doanh nghiệp với MISA SME.NET

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Bộ Tài chính. Để dùng thử phần mềm kế toán sản xuất SME, anh chị có thể đăng ký dùng thử phần mềm dưới đây:Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí
Bài viết này hữu ích chứ?
Không