Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi MISA Bamboo.NET 2008 Phần mềm kế toán xã đầu tiên nhận giải...

MISA Bamboo.NET 2008 Phần mềm kế toán xã đầu tiên nhận giải thưởng Sao Khuê

2195
Nhân dịp Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2008 nhận giải thưởng Sao Khuê và xếp hạng Phần mềm ưu việt 4 sao, Tạp chí Thế giới vi tính B (PC World B) đã có bài viết về MISA Bamboo.NET 2008 đăng trên trang 9. MISA xin được trích dẫn bài viết:

(theo PC World B)

Hội thảo trực tuyến: Duy trì hiệu quả hoạt động kế toán khi làm việc từ xa
Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí