Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi MISA Bamboo.NET 2008 Phần mềm kế toán xã đầu tiên nhận giải...

MISA Bamboo.NET 2008 Phần mềm kế toán xã đầu tiên nhận giải thưởng Sao Khuê

2208
Nhân dịp Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2008 nhận giải thưởng Sao Khuê và xếp hạng Phần mềm ưu việt 4 sao, Tạp chí Thế giới vi tính B (PC World B) đã có bài viết về MISA Bamboo.NET 2008 đăng trên trang 9. MISA xin được trích dẫn bài viết:

(theo PC World B)

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không