Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Forbes: Cứ 05 doanh nghiệp tư nhân có 01 doanh nghiệp sử...

Forbes: Cứ 05 doanh nghiệp tư nhân có 01 doanh nghiệp sử dụng phần mềm của MISA

959
Tạp chí Forbes Vietnam phát hành tháng 8/2016 vừa công bố con số ấn tượng: Cứ 05 doanh nghiệp tư nhân có 01 doanh nghiệp sử dụng phần mềm của MISA!
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Là ấn phẩm kinh doanh quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Forbes Việt Nam đăng tải các thông tin kinh tế, các bài viết chuyên đề về các nhân vật và công ty có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế, những kinh nghiệm thành công, yếu tố văn hóa trong kinh doanh tại Việt Nam. Mỗi ấn bản Forbes Việt Nam bao gồm những nội dung đặc sắc nhất từ Forbes trên thế giới, kết hợp với các câu chuyện kinh doanh và những bình luận kinh tế sâu sắc tập trung vào thị trường Việt Nam.
Số tháng 8 vừa phát hành, tạp chí uy tín này dành 04 trang đầy trang trọng để đăng tải bài viết có tên “Giữ lối đi riêng” – Trung thành với phần mềm kế toán chuyên dụng và quản lý giúp MISA phát triển.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết phân tích sâu những nguyên nhân và giải mã lý do vì sao MISA thành công đến vậy trên con đường chinh phục khách hàng. Rất nhiều câu chuyện thăng trầm trong quá trình gây dựng và phát triển lần đầu được tiết lộ bởi Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long và Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng – những người đứng đầu doanh nghiệp gần 1.000 nhân sự chung một ý chí phụng sự xã hội bằng các giải pháp phần mềm hữu ích.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài báo nhận định, với 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm kế toán, MISA đang lên kế hoạch chiếm lĩnh thị trường phần mềm quản trị doanh nghiệp và quốc tế hóa sản phẩm để tiến ra thị trường nước ngoài. Chủ tịch Lữ Thành Long nhìn tới tương lai bằng khẳng định đầy hoài bão và quyết tâm, kết thúc bài viết: “Với các hiệp định thương mại quốc tế cũng như mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp tư nhân của Nhà nước, tôi thấy đây là cơ hội cho MISA”.
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không