Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA HRM.NET 2012 hỗ trợ tốt quy trình tiếp nhận nhân viên

MISA HRM.NET 2012 hỗ trợ tốt quy trình tiếp nhận nhân viên

2715
Tổng quan

Sau khi có quyết định tuyển dụng ứng viên, đơn vị cần chuẩn bị tốt công tác tiếp nhận. Phân hệ Tiếp nhận trong MISA HRM.NET 2012 giúp hỗ trợ hoàn thành các thủ tục để tiếp nhận ứng viên trúng tuyển thành nhân viên trong đơn vị: hoàn thiện hồ sơ, bàn giao tài sản, thiết bị làm việc…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Các tính năng chính

Hoàn thành các thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển

  • Hỗ trợ khai báo các thủ tục tiếp nhận cho nhân viên theo từng vị trí công việc: nhân viên sẽ được nhận những tài sản nào, phải hoàn thành những thủ tục giấy tờ nào…
  • Cho phép theo dõi được những thủ tục nào đã hoàn thành, thủ tục nào chưa hoàn thành, đã đủ điều kiện để tiếp nhận ứng viên hay chưa.
  • Hỗ trợ nhân sự trong việc trộn các cam kết, giấy tờ theo quy định công ty cho nhân viên ký.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Chuyển hồ sơ ứng viên trúng tuyển thành hồ sơ nhân viên

  • Cho phép nhân sự chuyển một hay hàng loạt hồ sơ ứng viên từ phân hệ Tiếp nhận sang hồ sơ nhân viên trong phân hệ Hồ sơ

Báo cáo

  • Theo dõi chi tiết trạng thái hoàn thành các thủ tục tiếp nhận của từng ứng viên

Báo cáo chi tiết thủ tục tiếp nhận theo ứng viên trúng tuyển

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  • Theo dõi danh sách các ứng viên mới cần tiếp nhận

Báo cáo Danh sách nhân viên mới cần tiếp nhận

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
  • Theo danh sách các thủ tục tiếp nhận theo từng vị trí công việc

Báo cáo Danh sách thủ tục tiếp nhận theo vị trí công việc

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không