Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng với MISA HRM.NET 2012

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng với MISA HRM.NET 2012

1818
Tổng quan

Tuyển dụng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Tuyển dụng được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của đơn vị trong tương lai, tránh được những rủi ro không đáng. Phân hệ Tuyển dụng trong MISA HRM.NET 2012 giúp tự động hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng đến khâu gửi thư mời ứng viên trúng tuyển đi làm. Từ kết quả tuyển dụng, các nhà quản lý của đơn vị sẽ tuyển chọn được những ứng viên xuất sắc nhất cho đơn vị.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Các tính năng chính

Xác định nhu cầu tuyển dụng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Từ kết quả tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, nhân sự sẽ tiến hành lập ra các kế hoạch tuyển dụng với các thông tin: Vị trí cần tuyển dụng, thời gian thực hiện, thời gian cho phép ứng viên nộp hồ sơ, số lượng ứng viên…

Hỗ trợ quản lý các đợt tuyển dụng

 • Theo dõi được việc thực hiện các đợt tuyển dụng từ khi lập kế hoạch, thực hiện đến lúc kết thúc.
 • Cho phép quản lý hồ sơ các ứng viên theo từng đợt tuyển dụng.
 • Hỗ trợ nhập khẩu được danh sách hồ sơ ứng viên, giảm được thời gian cho cán bộ tuyển dụng.
 • Cho phép lưu trữ những ứng viên không phù hợp với vị trí đang tuyển dụng vào danh sách hồ sơ tiềm năng dùng cho các đợt tuyển dụng vị trí công việc khác.

Tự động hóa quy trình tuyển dụng

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt tuyển dụng
 • Hỗ trợ sinh các bản tin tuyển dụng phục vụ việc đăng tin lên các trang web tuyển dụng, web tìm việc.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Cho phép ứng viên thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, xem kết quả tuyển dụng qua từng vòng thông qua hệ thống.
 • Hỗ trợ hội đồng phỏng vấn xem hồ sơ ứng viên trực tuyến.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

 • Hỗ trợ sơ loại hồ sơ ứng viên tự động. Phần mềm sẽ cho phép người dùng thiết lập các điều kiện sơ tuyển như: Độ tuổi, giới tính, chuyên ngành, trường học, số năm kinh nghiệm… và tự động lọc ra những hồ sơ đạt yêu cầu đề vào vòng phỏng vấn theo các điều kiện đã thiết lập.
 • Hỗ trợ thiết lập danh sách và thời gian phỏng vấn, thi tuyển, gửi email thông báo thời gian phỏng vấn, thi tuyển cho từng ứng viên.
 • Cho phép ghi kết quả thi tuyển/phỏng vấn cho nhiều ứng viên cùng lúc.
 • Đối với các ứng viên trúng tuyển, hệ thống hỗ trợ tiến hành hoàn tất các thủ tục cần thiết khi tiếp nhận ứng viên đó thành nhân viên chính thức của đơn vị.

Đánh giá chất lượng đợt tuyển dụng

 • Hỗ trợ nhân sự tạo các đợt khảo sát ý kiến ứng viên về chất lượng của đợt tuyển dụng.
 • Cho phép ứng viên tham gia khảo sát ý kiến trực tuyến trên hệ thống.
 • Thông qua hệ thống, nhân sự sẽ tổng hợp kết quả ý kiến, từ đó làm căn cứ để cải tiến chất lượng cho các đợt tuyển dụng tiếp theo.

Báo cáo

 • Cho phép theo dõi chi tiết thông tin của đợt tuyển dụng

Báo cáo chi tiết đợt tuyển dụng

 • Cho phép theo dõi danh sách và thông tin các ứng viên của đợt tuyển dụng
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Danh sách trích ngang ứng viên
Danh sách ứng viên trúng tuyển theo vòng
Biểu đồ thống kê ứng viên

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Cho phép tổng hợp, phân tích hiệu quả tuyển dụng

Biểu đồ phân tích hiệu quả tuyển dụng
Biểu đồ phân tích chi phí tuyển dụng

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không