Kiến thức Tài chính kế toán Năm 2011, ngành Thuế triển khai nhiều ứng dụng mới

Năm 2011, ngành Thuế triển khai nhiều ứng dụng mới

1093
Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch chiến lược cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế giai đoạn 2005 – 2010 và kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2008 – 2010, chính vì vậy, từ nay tới cuối năm, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành; đào tạo nhân lực; nâng cao năng lực điều hành quản lý trên môi trường mạng…

Cấp 12 triệu mã số thuế

Trong năm qua, toàn ngành Thuế đã cấp mã số thuế (MST) cho gần 7,5 triệu cá nhân, nâng tổng số MST cấp cho người nộp thuế lên hơn 12 triệu. Trong thời gian xây dựng hệ thống ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo kiến trúc xử lý tập trung toàn quốc, Tổng cục Thuế đã xây dựng tạm hệ thống nhận dữ liệu quyết toán thuế TNCN.

Đến nay, hệ thống này đã tiếp nhận toàn bộ dữ liệu quyết toán thuế của hơn 300.000 đơn vị chi trả với gần 6 triệu cá nhân. Các dữ liệu này sẽ được cập nhật tự động vào ứng dụng quản lý thuế TNCN để xử lý khi Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng thay cho việc nhập bằng thủ công. Dự kiến đầu năm 2011, ứng dụng quản lý thuế TNCN sẽ triển khai cho các cục thuế.

21.000 tờ khai thuế qua mạng

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm hệ thống kê khai thuế qua mạng tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Nẵng. Đã có hơn 14.000 doanh nghiệp thực hiện nộp khoảng 21.000 tờ khai thuế qua mạng thường xuyên hàng tháng. Trong năm nay, Tổng cục Thuế sẽ thông báo kế hoạch triển khai mở rộng kê khai qua mạng cho khoảng 20 tỉnh, thành phố.

Song song với việc triển khai hệ thống kê khai thuế qua mạng, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ kê khai trực tuyến tờ khai trên mạng, tiếp nhận tờ khai vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành Thuế; danh sách các nhà cung cấp dịch vụ đã kết nối hệ thống mạng với Tổng cục Thuế sẽ được gửi tới các cục thuế địa phương để tuyên truyền cho người nộp thuế lựa chọn dịch vụ kê khai thuế qua mạng.

Kết nối thông tin hiện đại hóa thu nộp thuế

Tổng cục Thuế cho hay, sẽ tiếp tục triển khai hệ thống kết nối thông tin hiện đại hóa thu nộp thuế giữa các ngành thuế – kho bạc – hải quan – tài chính cho 17 tỉnh, thành phố và 306 quận, huyện. Trong tháng 9/2010, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt, triển khai và sử dụng hệ thống cho các đơn vị.

Do dữ liệu của cơ quan thuế là dữ liệu gốc để truyền cho các ngành thực hiện việc thu thuế, nên Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế cần thực hiện rà soát cấp mã số cho cá nhân và tổ chức, đồng thời rà soát dữ liệu về danh bạ người nộp thuế, dữ liệu số thuế phải nộp đảm bảo chính xác trước khi truyền sang kho bạc.

Năm 2011, Tổng cục Thuế sẽ triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống và triển khai tiếp cho các điểm chưa triển khai.

Triển khai các ứng dụng cho các chi cục

Theo Tổng cục Thuế, các ứng dụng như: Quản lý hồ sơ thuế, quản lý nợ, báo cáo tài chính doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý thuế tại cấp chi cục. Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tăng cường cán bộ tin học tại cấp cục đủ khả năng hỗ trợ các chi cục triển khai và duy trì, vận hành hệ thống ứng dụng sau triển khai.

Đối với báo cáo tài chính doanh nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế rà soát kết quả triển khai để chỉ đạo việc tổ chức nhập đầy đủ báo cáo tài chính doanh nghiệp các năm vào ứng dụng tại các chi cục. Đồng thời, cục thuế phân công Phòng tin học thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế mạng LAN cho cấp chi cục.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế hiện đang xây dựng mới, nâng cấp các ứng dụng để triển khai trong năm 2011 gồm: Xây dựng ứng dụng quản lý hóa đơn đáp ứng yêu cầu của Nghị định 51, dự kiến ứng dụng sẽ triển khai ngay từ đầu năm 2011; Xây dựng ứng dụng quản lý thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành, dự kiến triển khai vào quý 2/2011; Xây dựng ứng dụng phân tích rủi ro phục vụ công tác thanh tra thuế; Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng thay đổi tại Nghị định 85, Thông tư 60, Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính thuế…

(Theo Tài chính điện tử)

Bài viết này hữu ích chứ?
Không