Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Thời báo Tài chính có bài viết về sản phẩm MISA Mimosa.NET...

Thời báo Tài chính có bài viết về sản phẩm MISA Mimosa.NET 2012 của MISA

450
Ngày 10/01/2011, Thời báo Tài chính – Cơ quan của Bộ Tài chính đã có bài viết về phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 của Công ty Cổ phần MISA – Phần mềm tiên phong cập nhật Thông tư 185 của Bộ Tài chính. Tít của bài báo này cũng được đưa ra ngoài trang 1 cùng với hình ảnh hộp sản phẩm MISA Mimosa.NET 2012.

(theo Thời báo Tài chính)

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không