Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Đài PTTH Hà Nội đưa tin MISA ra mắt MISA Mimosa.NET 2012

Đài PTTH Hà Nội đưa tin MISA ra mắt MISA Mimosa.NET 2012

134
Ngày 08/01/2011, chương trình Thời sự của Đài PT&TH Hà Nội đã chuyển tải tới khán giả tin tức về sự kiện MISA ra mắt phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012 đáp ứng tốt Thông tư 185/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN và Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không