Kiến thức Danh sách 48 công văn thuế tháng 7/2020 kế toán doanh nghiệp...

Danh sách 48 công văn thuế tháng 7/2020 kế toán doanh nghiệp cần biết

1038
công văn

Nhiều chính sách thuế quan trọng đã được ban hành trong tháng 7. Nhằm giúp anh chị kế toán, chủ doanh nghiệp không bỏ lỡ những thông tin, MISA đã tổng hợp dưới đây 48 công văn thuế tháng 7/2020 mà kế toán doanh nghiệp cần biết.

Danh sách 48 công văn thuế tháng 7/2020 kế toán doanh nghiệp cần biết

STT Tên công văn thuế Ngày ban hành/hiệu lực
1 Công văn 2701/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp 01/7/2020
2 Công văn 2698/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng 01/7/2020
3 Công văn 60285/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất 01/7/2020
4 Công văn 60771/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót 02/7/2020
5 Công văn 60973/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 02/7/2020
6 Công văn 60992/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án 02/7/2020
7 Công văn 61465/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử 03/7/2020
8 Công văn 2748/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân 03/7/2020
9 Công văn 2741/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 03/7/2020
10 Công văn 2739/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hoá đơn 03/7/2020
11 Công văn 61915/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy 06/7/2020
12 Công văn 61916/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử 06/7/2020
13 Công văn 62435/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi 07/7/2020
14 Công văn 62436/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định tình trạng cư trú thuế 07/7/2020
15 Công văn 62439/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư 07/7/2020
16 Công văn 64918/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố 13/7/2020
17 Công văn 64911/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam 13/7/2020
18 Công văn 65283/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 14/7/2020
19 Công văn 65272/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh 14/7/2020
20 Công văn 65286/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần 14/7/2020
21 Công văn 65278/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn 14/7/2020
22 Công văn 65273/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản 14/7/2020
23 Công văn 65276/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử 14/7/2020
24 Công văn 4730/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài 15/7/2020
25 Công văn 2842/TCT-KK của Tổng cục Thuế về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh 15/7/2020
26 Công văn 2841/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư 15/7/2020
27 Công văn 2838/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 15/7/2020
28 Công văn 2854/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế dự án đầu tư 16/7/2020
29 Công văn 66288/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân 16/7/2020
30 Công văn 66300/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí sửa chữa, cải tạo kho và chi phí thuê kho 16/7/2020
31 Công văn 66294/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp chế xuất 16/7/2020
32 Công văn 66768/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài 17/7/2020
33 Công văn 2881/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân 20/7/2020
34 Công văn 4849/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu 22/7/2020
35 Công văn 4870/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải 22/7/2020
36 Công văn 2951/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 23/7/2020
37 Công văn 2952/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 23/7/2020
38 Công văn 4902/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 về Hiệp định CPTPP 24/7/2020
39 Công văn 4903/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt 24/7/2020
40 Công văn 2963/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng 24/7/2020
41 Công văn 4923/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng 24/7/2020
42 Công văn 3022/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng 28/7/2020
43 Công văn 3013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào 28/7/2020
44 Công văn 3027/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 29/7/2020
45 Công văn 3030/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng 29/7/2020
46 Công văn 3026/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu 29/7/2020
47 Công văn 3025/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư 29/7/2020
48 Công văn 3041/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 31/7/2020

 

Trên đây là 48 thông tư ban hành trong tháng 7 ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Hiện nay những thông tư, nghị định mới nhất đã được MISA cập nhật trên phần mềm kế toán MISA.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không