Kiến thức Tổng hợp toàn văn file word 20 văn bản thuế giá trị...

Tổng hợp toàn văn file word 20 văn bản thuế giá trị gia tăng

828

Các văn bản về thuế gia tăng thường được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ gây không ít khó khăn cho kế toán các doanh nghiệp trong việc tra cứu, áp dụng. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp toàn văn file word 20 văn bản thuế giá trị gia tăng, anh chị lưu ý để theo dõi tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện.

Tổng hợp toàn văn file word 20 văn bản thuế giá trị gia tăng

VĂN BẢN LUẬT

1. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

2. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013

3. Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế 2014

4. Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016.

NGHỊ ĐỊNH

5. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

6. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế.

7. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định về thuế.

8. Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

văn bản về thuế GTGT

THÔNG TƯ

9. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

10. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC.

11. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

12. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

13. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh.

14. Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

15. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC).

16. Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

17. Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

| Đọc thêm: Phương pháp tính thuế GTGT nào doanh nghiệp nên lựa chọn?

VĂN BẢN HỢP NHẤT

18. Văn bản số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành năm 2016.

19. Văn bản số 10/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do do Bộ Tài Chính ban hành năm 2018.

20. Văn bản số 14/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành năm 2018.

Lưu ý: Khoản 1 Điều 168 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

“Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật”.

Như vậy, văn bản hợp nhất chỉ có mục đích nhằm giúp người đọc dễ sử dụng mà không cần tra cứu văn bản gốc, văn bản sửa đổi, bổ sung. Văn bản hợp nhất không được sử dụng khi viện dẫn căn cứ pháp luật.

Anh chị tải TOÀN VĂN FILE WORD 20 VĂN BẢN VỀ THUẾ GTGT Tại đây

Phần mềm kế toán MISA SME.NET tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không