Kiến thức Tài chính kế toán Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ %...

Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

4473

Dưới đây là bảng danh mục các ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu, các kế toán cần nắm rõ để thực hiện phù hợp với từng ngành nghề.

1. Đối tượng tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỷ và không nộp mẫu 06/GTGT
  • Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp không đủ điều kiện để tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

danh mục ngành nghề tính thuế GTGT

2. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Theo điều 13, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, cụ thể cách tính như sau:

Số thuế GTG phải nộp = Tỷ lệ x Doanh thu

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động cụ thể như sau:

danh mục ngành nghề tính thuế GTGT

danh mục ngành nghề tính thuế GTGT

danh mục ngành nghề tính thuế GTGT

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp đầy đủ và chính xác các báo cáo cần thiết và kịp thời theo đúng quy định của Cơ Quan Thuế (lãi lỗ theo mặt hàng; lãi lỗ theo từng hóa đơn; chi tiết các khoản thanh toán theo từng hóa đơn…), truy xuất nguồn gốc chứng từ chi tiết từ các sổ sách, tờ khai, báo cáo.

dùng thử phần mềm

Bài viết này hữu ích chứ?
Không