Phân hệ thuế trên MISA SME 2023

3762

Phân hệ Thuế trên phần mềm kế toán MISA SME 2023 hỗ trợ tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, hạch toán các nghiệp vụ về thuế…đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đối với các công tác liên quan đến thuế.

Phần 1. Phân hệ thuế trên MISA SME 2023

1. Tự động lập tờ khai có mã vạch theo các mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế

Phần mềm SME 2023 sẽ tự động lập tờ khai thuế GTGT theo tháng/quý, tờ khai thuế TNDN tạm tính, tờ khai quyết toán thuế TNDN…và các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch

2. Nộp tờ khai trực tiếp cho cơ quan thuế từ phần mềm

MISA SME 2023 tích hợp dịch vụ kê khai thuế Mtax.vn giúp kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm, đồng thời doanh nghiệp có thể xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế.

3. Cho phép lập các bảng kê mua vào, bán ra

 • Tự động lấy số liệu thuế GTGT, TTĐB từ các chứng từ mua vào, bán ra ở các phân hệ có liên quan theo từng kỳ tính thuế.
 • Lập các bảng kê mua vào, bán ra của thuế GTGT, thuế TTĐB theo từng kỳ tính thuế một cách linh hoạt, NSD có thể lựa chọn chứng từ để lên bảng kê.

4. Cho xem lại các chứng từ ngay trên bảng kê mua vào, bán ra ngay trên màn hình nhập 

 • Tự động nhóm theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ
 • Tùy chọn lấy hóa đơn thông thường lên bảng kê hoặc không lấy lên bảng kê

5. Tự động khấu trừ thuế

 • Khấu trừ giữa thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ để xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ
 • Tự động sinh chứng từ khấu trừ thuế tương ứng

6. Cho phép lập các tờ khai thuế

Cho phép lập các tờ khai thuế

 • Lập các tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB tương ứng với từng kỳ theo TT 39/2012/TT-BTC
 • Tự động lấy số liệu lên các tờ khai tương ứng dựa trên các bảng kê mua vào, bán ra.
 • Bổ sung thông tin lên các tờ khai

7. Cho phép nộp các loại thuế 

 • Người sử dụng thực hiện nộp các loại thuế khác nhau: thuế thông thường, thuế GTGT hàng nhập khẩu
 • Nộp thuế theo các phương thức thanh toán khác nhau: Tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi,…
 • Tự động sinh các chứng từ chi tiền mỗi khi NSD nộp thuế

8. Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế, hoàn thuế

 • Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT mua vào, bán ra và kê lên tờ khai thuế
 • Ghi nhận số thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ, lập chứng từ hoàn thuế GTGT

9. Hỗ trợ in các báo cáo có mã vạch, nộp trực tiếp theo iHTKK, hỗ trợ xuất khẩu ra HTKK thuế, tích hợp chữ ký số

Hỗ trợ in các báo cáo có mã vạch, nộp trực tiếp theo iHTKK, hỗ trợ xuất khẩu ra HTKK thuế, tích hợp chữ ký số

 • Tích hợp chữ ký số để khách hàng có thể chứng thực dữ liệu đó là của mình
 • Lập các báo cáo thuế GTGT có mã vạch nhằm giúp khách hàng có thể in từ phần mềm và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc nộp thông qua iHTKK
 • Xuất khẩu một số báo cáo ra HTKK thuế

10. Báo cáo

 • Cung cấp các phụ lục, bảng kê, tờ khai thuế GTGT cập nhật TT 39/2012/TT-BTC

– 01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT
– 01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT
– 01-3/GTGT: Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra
– 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT
– 01/KHBS: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
– 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
– 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng
– 01-4B/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm

 • Cung cấp các bảng kê, tờ khai thuế TTĐB

– 01-2/TTĐB: Bảng kê hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB
– 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB
– 01/TTĐB: Tờ khai thuế TTĐB
Cung cấp các bảng kê, tờ khai thuế TTĐB

 • Cung cấp các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

– 01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
– 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
– 01B/ TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

 • Cung cấp các bảng kê, số theo dõi

– S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT- Sổ theo dõi thuế GTGT (mẫu quản trị)
– Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng
– Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Phần mềm MISA SME 2023 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME 2023 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây

Phần 2. Hướng dẫn nộp tờ khai thuế trên MISA SME qua MTAX.VN

Các báo cáo có thể nộp trực tiếp qua MTAX.VN:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)
 • Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
 • Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
 • Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
 • Báo cáo tài chính tổng hợp (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Bước 1: Khai báo thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán, thực hiện khai báo thông tin Cơ quan thuế và Đại lý thuế, Đơn vị cung cấp DV kế toán (nếu có).

Bước này chỉ thực hiện 1 lần trước khi nộp thuế, các lần sau sẽ không phải thực hiện lại

khai báo thông tin phần mềm kế toán thuế

Bước 2: Khai báo Mã số thuế

Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức: khai báo mã số thuế của đơn vị để khi lập tờ khai lấy được thông tin mã số thuế lên tờ khai

khai báo mã số thuế phần mềm kế toán thuế

Bước 3: Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cần nộp

Ví dụ đơn vị cần nộp thuế GTGT theo tháng thì cách thực hiện như sau:

 • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế: lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) mà kế toán cần nộp và đã đăng ký nộp qua mạng trên mtax.vn

lập báo cáo tài chính phần mềm kế toán thuế

 • Trên tờ khai in ra nhấn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN rồi nhập mã số thuế, mật khẩu của mtax.vn để nộp thuế

nộp báo cáo phần mềm kế toán thuế

 • Sau khi nhấn Đăng nhập thì chương trình hiển thị giao diện yêu cầu nhập mã pin

giao diện yêu cầu nhập mã pin

 • Sau khi nhấn Login thì chương trình hiển thị thông báo nộp tờ khai thành công.

thông báo nộp tờ khai thành công

 • Sau khi nộp tờ khai thành công thì quay trở lại trang MTAX.VN để kiểm tra xác nhận thông báo nộp tờ khai của Tổng cục thuế.
 • Để thực hiện nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính khác từ MISA SME 2023 qua MTAX.VN thì thực hiện tương tự các bước như trên.

Phần mềm kế toán MISA SME 2023 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp đăng ký dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME MIỄN PHÍ tại đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không