Kiến thức Cập nhật ngay: 5 điểm mới về nội quy lao động áp...

Cập nhật ngay: 5 điểm mới về nội quy lao động áp dụng từ năm 2021

392

Nội quy lao động có những điểm mới gì là một trong những vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm tại bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. Dưới đây là 5 quy định mới về nội quy lao động áp dụng từ năm 2021 kế toán các doanh nghiệp cần lưu ý.

1. Bổ sung thêm nhiều nội dung mới trong nội quy lao động

Theo khoản 2 Điều 118 Bộ luật lao động 2019, nội quy lao động không được trái pháp luật về lao động và quy định liên quan. Đồng thời phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  • Trật tự tại nơi làm việc;
  • An toàn, vệ sinh lao động;
  • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (quy định mới);
  • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
  • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động (quy định mới);
  • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý;
  • Trách nhiệm vật chất;
  • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động (quy định mới).

Như vậy so với bộ luật lao động năm 2012, bộ luật lao động năm 2019 được bổ sung thêm 3 nội dung mới. Từ năm 2021, người sử dụng lao động cần bổ sung các nội dung mới vào nội quy lao động của doanh nghiệp để phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Ban hành nội quy lao động nếu sử dụng dưới 10 lao động

Khoản 1 Điều 119 Bộ luật lao động năm 2012 chỉ yêu cầu doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 118 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.”

Như vậy, từ năm 2021, mọi người sử dụng lao động đều phải ban hành nội quy lao động, kể cả doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động. Tuy nhiên, nội quy lao động bằng văn bản chỉ bắt buộc với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên.

nội quy lao động năm 2021

| Đọc thêm: 10 nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động từ 01/01/2021

3. Bổ sung thêm cơ quan thực hiện đăng ký nội quy lao động

Tại khoản 5 Điều 119 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động.”

Theo Bộ luật lao động năm 2012, chỉ có cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Bộ luật lao động năm 2019 đã bổ sung thêm thẩm quyền này cho cơ quan chuyên môn về lao động cấp huyện. Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện cũng có quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký nội quy lao động nếu được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền.

4. Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh đăng ký nội quy lao động thế nào?

Khoản 1 Điều 119 Bộ luật lao động 2019 chỉ rõ, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, khoản 4 Điều 119 Bộ luật lao động năm 2019 đã luật hóa quy định về việc đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, vấn đề này không được quy định trong Bộ luật lao động năm 2012 mà được ghi nhận trong khoản 8 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

5. Quy định mới về hiệu lực của nội quy lao động

Điều 121 Bộ luật lao động năm 2019 nêu rõ, nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký. So với Điều 122 Bộ luật lao động năm 2012, nội dung “trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120” (trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật phải sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại) đã bị bãi bỏ.

Quy định mới không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của nội quy lao động do việc rà soát nội dung của nội quy lao động, thông báo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiến hành trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký (khoản 3 Điều 119 Bộ luật lao động 2019).

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không