Kiến thức Cập nhật 6 điểm mới về đăng ký doanh nghiệp từ 2021

Cập nhật 6 điểm mới về đăng ký doanh nghiệp từ 2021

155

Nghị định 01/2021/NĐ-CP được ban hành đã sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp từ 2021, chính vì vậy các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh khỏi những vướng mắc khi thực hiện.

1. Doanh nghiệp có quyền khởi kiện về quyết định đặt tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền khởi kiện nếu không đồng ý với quyết định của Phòng đăng kí kinh doanh về việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

“2. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

2. Trường hợp đặc biệt được hoàn phí công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 3 điều 35 nghị định 01/2021/NĐ-CP. doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố theo quy định

Theo quy định trước đây tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP không quy định về việc hoàn trả lại phí công bố trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng kí kinh doanh

3. Bổ sung thêm các đối tượng được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 3, 4 điều 12 nghị định 01/2021/NĐ-CP, bổ sung thêm 2 trường hợp ủy quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  • Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công: Nhân viên bưu chính có trách nhiêm nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phát hành và có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng kí kinh doanh
  • Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích

+ Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;
+ Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;
+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

4. Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia BHXH

Theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định 01/2021:

“Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.”

Trước đây, theo quy định của pháp luật mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp và mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp

Như vậy theo quy định mới, các cá nhân và tổ chức sẽ dễ dàng hơn trong việc đăng ký doanh nghiệp từ 2021, nghị định này có hiệu lực từ 01/04/2021

| Đọc thêm: Một số quy định hộ kinh doanh cần lưu ý năm 2021

5. Không quy định số lượng cơ quan đăng ký kinh doanh ở Hà Nội và TP HCM

Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tại TP Hà Nội và TP HCM có những thay đổi so với quy định cũ:

Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Bãi bỏ quy định về số lượng của Phòng Đăng ký kinh doanh tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

(Điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

6. Thời gian sửa đổi, bổ sung đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử là 60 ngày

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng hình thức sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số

Trường hợp hồ sơ nộp qua mạng điện tử có sai sót, doanh nghiệp được sửa chữa, bổ sung trong thời hạn nhất định. Thời hạn này được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Phòng đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn là 30 ngày kể từ ngày có thông báo”

Trên đây là 6 điểm mới quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2021

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp tránh bị xử phạt vì thực hiện sai quy định. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

dùng thử

Bài viết này hữu ích chứ?
Không