Kiến thức Hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế bao gồm những loại giấy...

Hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế bao gồm những loại giấy tờ gì?

540

Hồ sơ khai thuế (HSKT), quyết toán thuế bao gồm những loại chứng từ, sổ sách, mẫu biểu nào chính là vấn đề nhiều kế toán quan tâm. Bởi nếu xảy ra những sai sót trong quá trình làm sổ sách, doanh nghiệp sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để chỉnh sửa, chưa kể đến phải nộp phạt theo quy định về pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ các loại giấy tờ trong HSKT và quyết toán thuế, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý.

Quy định về hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm

Hồ sơ khai thuế định kì theo tháng, quý, năm

Theo quy định tại điều 31 luật quản lý thuế 2006, bổ sung khoản 8 điều 1 của Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 (sửa đổi khoản 1 điều 5 luật sửa đổi các Luật về thuế 2014) về hồ sơ khai và quyết toán thuế tháng, quý, năm:

TT

Loại hồ sơ

Thành phần

Mẫu tờ khai

GTGT

TNCN

TNDN

1 Khai và nộp theo tháng Tờ khai thuế tháng Phương pháp khấu trừ: Mẫu số 01/GTGT

Mẫu số 05/KK-TNCN

Lưu ý:

– Chỉ theo quý.

– Tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý, không phải nộp tờ khai.

Phương pháp trực tiếp:

+ Trên GTGT: Mẫu số 03/GTGT

+ Trên doanh thu: Mẫu số 04/GTGT.

2 Khai và nộp theo quý Tờ khai thuế quý
3

Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm

TNCN TNDN
3.1. Hồ sơ khai thuế năm Tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp.

3.2. Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý Tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;

– Tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. không phải nộp tờ khai.
3.3. Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm Tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. Doanh nghiệp:

+ Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN.

+ Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN.

+ Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.

+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN.

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1C/TNDN.

 

 

 

Cá nhân ủy quyền cho DN:

Mẫu ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN

Cá nhân tự quyết toán:

+ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

+ Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh

Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm các loại giấy tờ:
+ Tờ khai thuế
+ Hóa đơn, các loại hợp đồng và các chứng từ liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

hồ sơ khai thuế

| Đọc thêm:

Tổng hợp quy định về báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hướng dẫn chi tiết cách nộp báo cáo tài chính năm 2021

Hồ sơ khai thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Trường hợp đối với các hàng hóa được xuất khẩu và nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng làm HSKT

HSKT trong trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau:

+ Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp/tổ chức lại doanh nghiệp

+ Tờ khai quyết toán thuế

+ Các tài liệu liên quan quyết toán thuế

Quy định về hạn nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn HSKT như sau:

TT

Loại hồ sơ

Thời hạn

1

HSKT tháng. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2

HSKT quý, tạm tính theo quý. Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

3

HSKT năm. Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4

Hồ sơ quyết toán thuế năm. Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

5

HSKT theo từng lần phát sinh. Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

6

Hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
Lưu ý:  Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó (theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ quyết toán thuế nhanh chóng, chính xác

Phiên bản mới phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 được cải tiến, bổ sung thêm tính năng nhắc nhở các doanh nghiệp về hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài…giúp doanh nghiệp tránh khỏi nguy cơ bị phạt quá hạn theo quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Nhắc nhở hạn kê khai, quyết toán và nộp thuế Nhắc nhở hạn kê khai, quyết toán

 

Ngoài ra, phần mềm tự động lấy số liệu từ bảng lương, hồ sơ nhân viên lên tờ khai khấu trừ thuế, tờ khai quyết toán thuế TNCN ngay trên phần mềm, giúp kế toán không mất công tổng hợp thủ công ở ngoài excel.

nghiệp vụ kê khai và quyết toán thuế TNCN nghiệp vụ kê khai và quyết toán thuế TNCN
Với những tính năng kể trên, phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 sẽ hỗ trợ thiết thực và trở thành người bạn tin cậy của các doanh nghiệp trong mùa báo cáo tài chính cuối năm đang đến gần. Anh/chị có thể đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

dùng thử

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không