Kiến thức Hướng dẫn trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá...

Hướng dẫn trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

646

Theo quy định Luật Quản lý thuế 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn hỏa tốc 636/TCT-DNNCN. Đối tượng không phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân TNCN được Công văn này quy định. Dưới đây, MISA sẽ tổng hợp giúp anh chị kế toán hiểu rõ.

| Xem thêm:

Đối tượng cá nhân không phải quyết toán

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế:

+ Cá nhân có số thuế Thu nhập CN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

+ Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

+ Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán

– Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Trường hợp tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Để hỗ trợ cho anh chị kế toán thực hiện quyết toán thuế và lên BCTC năm 2020 dễ dàng, MISA gửi tặng anh chị bộ tài liệu quyết toán thuế năm 2020 dành cho doanh nghiệp, anh chị đăng ký nhận bộ tài liệu tại đây:

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

| Xem thêm:

Bài viết này hữu ích chứ?
Không