Kiến thức Đãi ngộ Đã thỏa thuận với người lao động

Đã thỏa thuận với người lao động

3
* Hợp đồng lao động của tôi đến tháng 9-2014 mới hết hạn. Ngày 11-2-2014, công ty đột ngột ra quyết định sa thải mà không họp xử lý kỷ luật, không có biên bản, cũng không nêu lý do…
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Ảnh minh họa THANH NGA
– Đại diện phòng nhân sự công ty trả lời: Công ty có sai sót trong quá trình xử lý kỷ luật lao động nên đã thu hồi quyết định sa thải và mời anh Huy trở lại làm việc nhưng anh Huy không đồng ý. Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, công ty đã mời anh Huy đến thương lượng và 2 bên đã đạt được thỏa thuận. Anh Huy chấp nhận nghỉ việc và được công ty bồi thường thỏa đáng.
Bài viết này hữu ích chứ?
Không