Kiến thức Kiến thức quản trị Quản trị thông tin môi trường kinh doanh

Quản trị thông tin môi trường kinh doanh

6
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt NamNhưng điều cột lõi ở đây là những thông tin mà doanh nghiệp thu thập được có giá trị cao hay không? chất lượng hay không? và có đảm bảo đó chính là những cơ sở cần có để các nhà quản trị dựa vào đó ra các quyết định chiến lược hay không? quá trình thu thập diển ra có đảm bảo tính khoa học hay không?…
Như vậy doanh nghiệp cần có những giải pháp gì để nhưng thông tin mình cần được thu thập một cách khoa học và đảm bảo chất lượng thông tin cao?
Trong quá trình học tập và có cơ hội tiếp cận thực tế. Tôi xin trình bày một số giải pháp sau:
– Xem xét doanh nghiệp (DN) đã có quản trị chiến lược chưa, nếu chưa, bước đầu tiên là DN nên xây dựng chức năng này. Nếu có, DN nên đánh giá lại các hoạt động của chức năng này. Đây chính là cơ sở để DN tiếp tục xây dựng chức năng quản trị thông tin môi trường.
– Khi tiếp hành thu thập những thông tin cần thiết DN cần thực hiện trình tự theo các bước sau:
+ Xác định mục đích thu thập thông tin 
+ Phân loại các thông tin cần thu thập
+ Xác định các nguồn cung cấp thông tin 
+ Xác định đối tượng thực hiện việc thu thập thông tin 
+ Xữ lý, phân tích và đánh giá các thông tin thu thập được 
+ Đưa ra các dự báo và chuyển giao cho các nhà quản trị có trách nhiệm
– Thuê các chuyên gia để đánh giá các thông tin thu thập được để đảm bảo tính khách quản cho thông tin.
– Thực hiện công tác kiểm tra xuyên suốt quá trình thu thập thông tin.

Theo SAGA.VN

Bài viết này hữu ích chứ?
Không