Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET...

Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012

45176

Để đưa phần mềm MISA SME.NET 2012 vào sử dụng khách hàng chỉ cần làm theo những bước sau:

Bước 1: Cài đặt phần mềm


Bước 2: Đăng ký giấy phép sử dụng


Bước 3: Tạo dữ liệu Kế toán


Bước 4: Khai báo thông tin ban đầu:
Người ký, Tài khoản nhân hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp, Phòng ban, Nhân viên, vật tư hàng hóa, Công cụ dụng cụ


Bước 5: Nhập số dư ban đầu

Bước 6: Phân quyền: Xem tại đây

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không