Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET – Phần mềm kế toán giúp quản lý Công cụ...

MISA SME.NET – Phần mềm kế toán giúp quản lý Công cụ dụng cụ của doanh nghiệp hiệu quả

8879
Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Mô hình tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý CCDC trên MISA SME.NET

Phân hệ CCDC trên MISA SME.NET giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các CCDC được đưa vào sử dụng tại các phòng ban

  CCDC nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được phân bổ hết, đã phân bổ xong hoặc CCDC nào có sự điều chỉnh trong kỳ.  
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Kế toán có thể xem được danh sách CCDC theo từng loại hoặc xem CCDC theo từng đơn vị sử dụng, dễ dàng lọc tìm CCDC theo nhiều tiêu chí, tham chiếu lại các chứng từ phát sinh liên quan đến CCDC,…

2. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán

Ghi tăng CCDC, ghi giảm, điều chuyển, phân bổ, Kiểm kê CCDC theo từng phòng ban.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép ghi tăng hàng hoạt CCDC do ghi giảm từ TSCĐ chuyển sang, nhân bản để thêm nhanh, thiết lập sẵn tỷ lệ phân bổ CCDC cho từng bộ phận sử dụng.

3. Cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự động phân bổ chi phí cho từng đơn vị theo tỷ lệ đã thiết lập sẵn, tự động định khoản

4. Cho phép kế toán dễ dàng điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng ban khác, điều chỉnh số lượng khi phát hiện mất mát, hư hỏng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép điều chỉnh giá trị, thời gian phân bổ, tự thiết lập mẫu chứng từ đặc thù đưa vào phần mềm để in

5. Định kì, kế toán in được danh sách CCDC để đối chiếu với cán bộ quản lý CCDC và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện CCDC mất mát hoặc hư hỏng, Kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê. 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự động hạch toán trên chứng từ xử lý, sau khi xử lý chênh lệch xong phần mềm tự động tích vào ô “ Đã xử lý kiến nghị” trên biên bản kiểm kê.

6. Cung cấp Sổ theo dõi CCDC để khách hàng xem và in theo mẫu quy định

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lạu để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…
 
Để đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán click tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không