Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý...

Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế với phần mềm kế toán MISA SME.NET

4750
Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước:
 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế: Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Nhập khẩu, Xuất khẩu, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân.
 • Đáp ứng tốt cả 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ; Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.
 • Tự động lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Tờ khai thuế và các báo cáo, phụ lục.
 • Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

Đặc biệt, phần mềm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo thuế có mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế, cho phép xuất khẩu báo cáo thuế theo định dạng XML, kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm qua MTAX.VN.

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu, Thuế Tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế TNCN
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm tự động định khoản theo đúng tài khoản của từng loại thuế, tính ra số thuế cần phải nộp theo thuế suất từng mặt hàng trực tiếp ngay trên các chứng từ mua hàng, bán hàng

2. Tự động lập tờ khai cùng các phụ lục và báo cáo thuế có mã vạch theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế theo đúng phương pháp kê khai thuế mà đơn vị sử dụng

 • Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế TTĐB, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… và các phụ lục kèm theo tờ khai.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép kế toán chọn phương pháp kê khai thuế GTGT để dùng đúng biểu mẫu quy định cho từng phương pháp, cho phép lập tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung cùng các phụ lục đính kèm

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Giao diện lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra và tờ khai được thiết kế trên cùng một giao diện giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi lập báo cáo thuế. Đặc biệt, phần mềm cho phép truy xuất tới chứng từ để chỉnh sửa ngay khi đang kiểm tra trên bảng kê
 
 • Tất cả báo cáo, phụ lục và tờ khai thuế đều được tích hợp mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tờ khai thuế GTGT có mã vạch

 • Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

 • Cho phép xuất khẩu tờ khai thuế và các phụ lục ra định dạng theo đúng quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện việc kê khai thuế qua mạng.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép doanh nghiệp ký điện tử trực tiếp lên tờ khai trước khi kê khai qua mạng gửi đến cơ quan thuế

 • Đặc biệt, MISA SME.NET là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép doanh nghiệp nộp trực tiếp các báo cáo và tờ khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm thông qua dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN (xem giới thiệu dịch vụ MTAX.VN tại đây)
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tờ khai, báo cáo thuế được đẩy thẳng đến cơ quan thuế trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET rất tiện ích và nhanh chóng

Tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

 • Tự động lập Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN hàng quý.
 • Tự động lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN và các phụ lục (03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh). 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lập các tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên, Thuế TNCN,…

Để dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán click đăng kí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không