Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Quản lý tài sản cố định hiệu quả trên phần mềm kế...

Quản lý tài sản cố định hiệu quả trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

26439
Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao. Phần mềm đáp ứng cho doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đặc biệt, phần mềm quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Mô hình tổng quan nghiệp vụ quản lý TSCĐ trên phần mềm MISA SME.NET

1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Kế toán có thể xem được danh sách TSCĐ theo từng loại hoặc xem TSCĐ theo từng đơn vị sử dụng, dễ dàng lọc tìm CCDC theo nhiều tiêu chí, tham chiếu lại các chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ,…

2. Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả nghiệp vụ TSCĐ: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao, Đánh giá lại TSCĐ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lập chứng từ ghi tăng TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động xác định tỷ lệ tính khấu hao cho từng TSCĐ, cho phép thiết lập tỷ lệ phân bổ chi phí khẩu hao cho từng bộ phận

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lập chứng từ ghi giảm cho một hay nhiều TSCĐ cùng lúc, tự động định khoản bút toán ghi giảm

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lập chứng từ điều chuyển TSCĐ từ đơn vị này đến đơn vị khác

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lập chứng từ đánh giá lại do nâng cấp, sửa chữa lớn, tháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận, liên doanh,…
Cho phép điều chỉnh giá trị còn lại, thời gian sử dụng, hao mòn lũy kế
Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng chính xác đến từng ngày

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, tự động xác định giá trị trích khấu hao có tính vào phi phí hợp lý hay không, tự động định khoản, phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bộ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụngđể tính lãi lỗ theo bộ phận

3. Đáp ứng nghiệp vụ chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ chủ sở hữu

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép xác định giá trị tính khấu hao theo luật thuế TNDN để loại chừ chi phí không hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế

4. Định kì, phần mềm còn giúp kế toán in được danh sách tài sản để cùng cán bộ quản lý tài sản đối chiếu và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện tài sản mất mát hoặc hư hỏng, kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép xuất nhập kết quả kiểm kê vào phần mềm,điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của TSCĐ nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng

5. Cung cấp Sổ tài sản cố định để khách hàng xem và in theo mẫu quy định

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lạu để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…

Ngoài ra, khi người dùng xem từng TSCĐ trên danh sách sổ tài sản thì có thể xem được tất cả các chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ đó (chứng từ ghi tăng, ghi giảm, tính khấu hao…)

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép NSD có thể xem được trực tiếp chứng từ phát sinh ngay tại danh sách này mà không cần phải vào danh sách chứng từ xem
Để dùng thử trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán đăng kí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không