Kiến thức Phần mềm kế toán Tự động hóa tác nghiệp giữa kế toán và thủ quỹ với...

Tự động hóa tác nghiệp giữa kế toán và thủ quỹ với phần mềm kế toán MISA SME.NET

3481
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm duy nhất tại Việt Nam giúp doanh nghiệp tự động hóa tác nghiệp giữa kế toán và thủ quỹ. Phần mềm cho phép thủ quỹ tiếp nhận trực tiếp thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi mà kế toán lập để ghi vào Sổ quỹ mà không phải nhập lại nội dung chứng từ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.
Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động đối soát giữa Sổ quỹ của thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán để phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện chênh lệch, phần mềm sẽ tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ngay sau khi kế toán lập Phiếu thu/Phiếu chi, trên màn hình của thủ quỹ tự động xuất hiện toàn bộ thông tin về chứng từ, thủ quỹ chỉ cần kiểm đếm tiền thực tế rồi ghi vào Sổ quỹ chứng từ thu chi mà không cần nhập liệu lại


Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Định kỳ ngày, tuần hoặc tháng, tự động đối soát giữa Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán với Sổ quỹ của Thủ quỹ và số tiền thực tế trong két sắt để phát hiện chênh lệch

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Tự động xử lý chênh lệch theo kết quả kiểm kê: Thêm nhanh Phiếu thu nếu phát hiện thừa, Thêm Phiếu chi nếu phát hiện thiếu

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
In ngay bảng kiểm kê quỹ trực tiếp từ phần mềm sau mỗi lần kiểm kê

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép thủ quỹ xem được sổ quỹ theo từng loại tiền, truy xuất lại chứng từ gốc đã nhập để kiểm tra ngay khi đang xem báo cáo

  Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị đăng kí dùng thử miễn phí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam