Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Theo dõi và quản lý hợp đồng bán hàng trên phần mềm...

Theo dõi và quản lý hợp đồng bán hàng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

20144

Phân hệ Hợp đồng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp kế toán quản lý danh sách những hợp đồng bán hàng phát sinh. Phần mềm cho phép kế toán quản lý được hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán, các khoản dự kiến chi, lãi lỗ theo từng hợp đồng,…

Đặc biệt, phần mềm cung cấp nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng.

Ngoài ra phần mềm còn giúp kế toán theo dõi tình trạng ghi nhận doanh số hợp đồng thực hiện được với bộ phận kinh doanh để chốt doanh số định kỳ hàng tháng.
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường, dự án, bộ phận thực hiện, tình trạng xuất hoá đơn, dự kiến chi,…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến hợp đồng đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Tiện ích cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản từ các hợp đồng đã lập trước đó để tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Kế toán có thể theo dõi giá trị hợp đồng, giá trị thanh lý, tình hình thu tiền, xuất hóa đơn, dự kiến chi, số lượng hàng hóa dịch vụ đã giao cho khách hàng

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Phần mềm cho phép kế toán ghi nhận doanh số của từng hợp đồng cho một hay nhiều nhân viên để có thể xác định được doanh số đạt được của từng nhân viên hàng tháng, đối chiếu và chốt bảng doanh số với từng bộ phận kinh doanh

Đặc biệt, MISA SME.NET cung cấp nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép xem theo tình trạng của hợp đồng, xem theo bộ phận/ phòng ban, theo mặt hàng, nhóm hàng…

Cho phép xem theo tình trạng của hợp đồng, xem theo bộ phận/ phòng ban

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép kế toán tự lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…, chủ động chọn khổ giấy để in.
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC. Để dùng thử phần mềm kế toán MISA, anh chị vui lòng đăng ký dùng thử miễn phí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không