Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phim hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trong phân hệ giá...

Phim hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trong phân hệ giá thành trên MISA SME.NET 2015 (Quyết định 48)

13075

Doanh nghiệp tính giá thành theo Phương pháp giản đơn

Giới thiệu các bước tính giá thành theo phương pháp giản đơn (tải về)

 • Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành phẩm sản xuất ra. (tải về)
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá thành theo phương pháp giản đơn (tải về)
 • Bước 3: Lập lệnh sản xuất (tải về)
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh tính giá thành (tải về)
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ra (tải về)
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành (tải về)
 • Bước 7: Tính giá thành sản phẩm (tải về)

  Doanh nghiệp tính giá thành theo Phương pháp hệ số

  Giới thiệu các bước tính giá thành theo phương pháp hệ số (tải về)

  • Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành phẩm sản xuất ra. (tải về)
  • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá thành theo phương pháp hệ số (tải về)
  • Bước 3: Lập lệnh sản xuất (tải về)
  • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh tính giá thành (tải về)
  • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ra (tải về)
  • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành (tải về)
  • Bước 7: Tính giá thành sản phẩm (tải về)


  Doanh nghiệp tính giá thành theo hợp đồng

  Giới thiệu các bước tính giá thành theo hợp đồng (tải về)

  • Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành phẩm sản xuất ra. (tải về)
   • Bước 2: Khai báo hợp đồng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành (tải về)
    • Bước 3: Lập lệnh sản xuất (tải về)
     • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh tính giá thành (tải về)
      • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành (tải về)
       • Bước 6: Phân bổ chi phí chung (tải về)
       • Bước 7: Nghiệp thu hợp đồng (tải về)
       Đánh giá bài viết
       [Tổng số: 0 Trung bình: 0]
       Bài viết này hữu ích chứ?
       Không