Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET 2015 đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của...

MISA SME.NET 2015 đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà phân phối

2239

Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực nhà phân phối như: quản lý VTHH theo nhiều đơn vị tính, số lô, hạn dùng, hàng tồn kho, doanh thu bán hàng, công nợ theo nhân viên hoặc theo xe giao hàng, doanh thu, lãi/lỗ theo từng mặt hàng và nhà cung cấp …

Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không