Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 cung cấp hệ thống sổ sách, báo cáo đa...

MISA SME.NET 2015 cung cấp hệ thống sổ sách, báo cáo đa dạng, phong phú

2551
Phim này giới thiệu cho quý vị biết về hệ thống báo cáo trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 bao gồm: sổ sách, báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước; hê thống báo cáo quản trị đa dạng theo nhu cầu của doanh nghiệp; hệ thống biểu đồ thống kê, phân tích tức thời tình hình doanh thu, chi phí, công nợ, tồn kho …

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.

Bài viết này hữu ích chứ?
Không