Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA SME.NET 2015 – Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán mua...

MISA SME.NET 2015 – Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán mua hàng nhập khẩu

271

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về khả năng đáp ứng nghiệp vụ kế toán mua hàng nhập khẩu nhập kho hoặc xuất sư dụng ngay trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ đặc thù khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không