Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET MISA_SME.NET 2015_ Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán lắp ráp, tháo...

MISA_SME.NET 2015_ Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán lắp ráp, tháo dỡ

281

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về khả năng đáp ứng nghiệp vụ kế toán lắp ráp vật tư, linh kiện để tạo ra thành phẩm nhập kho. Hoặc tháo dỡ các thành phẩm để nhập lại kho các linh kiện, vật tư sau khi tháo dỡ

Xuất vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm

Xuất hàng hóa tháo dỡ và nhập kho vật tư sau khi tháo dỡ

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ đặc thù khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không