Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải

7491
Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực trên, như: thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ vận chuyển, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng, đầu phương tiện, quản lý công nợ, tình hình xuất NVL phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng từng đầu phương tiện …

1. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyến

kế toán doanh nghiệp vận tải

kế toán doanh nghiệp vận tải
Đối với các khoản chi phí dùng chung như chi phí khấu hao phương tiện vận chuyển => Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ tự động phân bổ chi phí chung cho từng hợp đồng, phương tiện theo nhiều tiêu chí như: nhân công trực tiếp, chi phí NVL trực tiếp, chi phí trực tiếp dựa trên doanh thu phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.
kế toán doanh nghiệp vận tải
Tự động tính giá thành từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển để ghi nhận giá vốn dịch vụ
kế toán doanh nghiệp vận tải

2. Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện

  • Tổng hợp tồn kho theo hợp đồng: quản lý tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng cho từng phương tiện
kế toán doanh nghiệp vận tải
  • Quản lý tổn kho: Quản lý tình hình trong kho còn bao nhiêu vật tư, linh kiện để chuẩn bị mua hàng nếu các phụ tùng sắp hết
kế toán doanh nghiệp vận tải

3. Tổng hợp bán hàng theo từng lái xe phụ xe

phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải

4. Xác định lãi/ lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển

phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải

5. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe

phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải

6. Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí

phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải

7.  Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phí

phần mềm kế toán doanh nghiệp vận tải
Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.
dùng thử phần mềm
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không