Kiến thức Đãi ngộ Chính thức tăng lương hưu từ 1 tháng 8

Chính thức tăng lương hưu từ 1 tháng 8

1
Kể từ 1/8/2016, nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 – 30/4/2016 sẽ được chính thức được tăng thêm 8%.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Ảnh minh họa

Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính Phủ vừa được ban hành nhằm hỗ trợ cho các đối tượng nghỉ hưu hoặc nghỉ việc sau 1/1/2015.

Theo Nghị định mới này, các nhóm đối tượng nghỉ hưu, nghỉ việc từ ngày 1/1/2015 – 30/4/2016 cũng sẽ được điều chỉnh thêm 8% lương, trợ cấp như các đối tượng nghỉ việc từ 1/1/2015 trở về trước. Cụ thể, các nhóm này gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 29/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Riêng các đối tượng đã được tăng 8% theo Nghị định 09/2015 của Chính phủ vẫn giữ nguyên.

Nghị định 55/2016/NĐ-CP cũng nêu rõ: Từ ngày 1/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó. Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 1/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên lương cơ sở mới 1.210.000 đồng theo cách tính của luật BHXH.

Với trường hợp người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2 triệu đồng theo quy định, Nghị định 55 quy định mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 1/1/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016. Mức điều chỉnh cụ thể như sau:

Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người hưởng lương hưu từ trên 1.750.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Ngoài ra, Nghị định 55/2016/NĐ-CP cũng có những điều chỉnh, hỗ trợ lương hưu hàng tháng cho giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Theo đó giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 1/1/2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở, Nghị định 55/2016/NĐ-CP chỉ rõ.

Theo Trí thức trẻ/CafeF

Bài viết này hữu ích chứ?
Không