Kiến thức Đãi ngộ Những quyền lợi đặc biệt cho lao động nữ có con...

[Infographic] Những quyền lợi đặc biệt cho lao động nữ có con nhỏ

6

Nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút trong thời gian làm việc là một trong những quyền lợi đặc biệt cho phụ nữ có con nhỏ. Tham khảo infographic bên dưới để bảo vệ quyền lợi cho các bà mẹ nhé.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Theo Hrinsider

Bài viết này hữu ích chứ?
Không